poniedziałek, 3 sierpnia 2020 17:34

Miechów: Ponad trzy miliony złotych na modernizację Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Ponad trzy miliony złotych na modernizację Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków

W poniedziałek 3 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Miechowie podpisano umowę na modernizację Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków w ramach zadania „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP (ewidencji gruntów i budynków) – gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski”.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma MGGP S.A. z Tarnowa za kwotę 3 271 800 zł. Jest ono realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego”.

Zadanie to pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnej bazy danych rejestru publicznego jakim jest ewidencja gruntów i budynków. Uruchomione wcześniej e-usługi już teraz umożliwiają mieszkańcom naszego powiatu składanie i pobieranie e-wniosków drogą elektroniczną, bez koniecznego wyjazdu do urzędu . Zapewniają także kompleksową obsługę w formie elektronicznej geodetów, inwestorów, projektantów czy też komorników sądowych lub rzeczoznawców majątkowych.

Zakończenie prac związanych z realizacją zadania pozwoli na korzystanie z e-usług przez wszystkich w pełniejszym zakresie oraz umożliwi wymianę danych z innymi rejestrami publicznymi za pomocą określonego w standardach formatu wymiany danych GML.

Nadzór nad całym zadaniem sprawować będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga za kwotę 218 940 zł.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe Miechów

Miechów - najnowsze informacje