poniedziałek, 4 stycznia 2021 17:01

Miechów: Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają obowiązywać kolejne zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Miechów.

Zmianie uległa przede wszystkim częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenów wiejskich gminy. Zgodnie z nowymi zasadami odpady tego typu z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane 2 razy w miesiącu, z zabudowy wielolokalowej odpady będą odbierane 4 razy w miesiącu. Bioodpady będą odbierane, tylko od osób, które nie posiadają kompostownika.

Od stycznia mieszkańcy samodzielnie przyjmujący produkty lecznicze w formie iniekcji i/lub prowadzący monitoring poziomu substancji we krwi, w szczególności korzystający z jednorazowych igieł i strzykawek będą mogli nieodpłatnie oddać tego rodzaju odpady niebezpieczne do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie. Do tego Punktu można będzie oddawać również przeterminowane leki i produkty lecznicze w nieograniczonej ilości.  

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi do PZOP będzie można również oddawać zebrane selektywnie odpady komunalne następujących rodzajów: papier i tektura (w tym opakowania z tych materiałów), szkło (opakowania ze szkła), metale ( w tym opakowania z metali), opakowania wielomateriałowe. Tego rodzaju odpady będzie można oddawać bezpłatnie tylko i wyłącznie wtedy, gdy są one właściwie posegregowane i pochodzą z gospodarstwa domowego - mieszkania.  Uprzejmie informujemy, że z powodu zmian organizacji pracy, jakie nastąpiły w firmie MPGO sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 od 1 stycznia 2021r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Miechów będzie odbywał się w godzinach od 6:00 do zakończenia odbioru.  

W związku z powyższym prosimy o wystawianie pojemników/worków w dniu odbioru odpadów komunalnych nie później niż  o godz. 6:00.  Jednocześnie przypominamy, że do gminnego systemu mogą być oddawane tylko i wyłącznie odpady komunalne, czyli wytworzone w gospodarstwie domowym - mieszkaniu. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstwa rolnego powinny być oddawane na podstawie odrębnej umowy zawartej między przedsiębiorcom/rolnikiem, a firmą posiadającą stosowne zezwolenia.

Inf.: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje