poniedziałek, 14 sierpnia 2023 07:14

Miechowski komendant uhonorowany nagrodą

Autor Mirosław Haładyj
Miechowski komendant uhonorowany nagrodą

Komendant Powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Jacek Rosół otrzymał z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych statuetkę z okazji stulecia Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, za wieloletnie wsparcie organizowanego marszu.

W poniedziałek (07.08 br.) funkcjonariusze miechowskiej komendy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Uroczystości odbyły się na płycie głównej Rynku w Miechowie, podczas których przedstawiciele władz lokalnych oraz organizatorzy złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem z Orłem oraz tablicą upamiętniającą tworzenie strzeleckich oddziałów Wojska Polskiego i Komisariatu Rządu Narodowego przy Placu Kościuszki. Odśpiewano hymn, pieśni patriotyczne oraz przyznano odznaczenia najbardziej zasłużonym ułanom.  

Podczas uroczystości minister Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, uhonorował statuetkami z okazji stulecia Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej za wieloletnie wsparcie organizowanego marszu: Wicestarostę Powiatu Miechowskiego Pawła Osiowskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie podinsp. Jacka Rosoła.

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka