czwartek, 19 stycznia 2023 11:13

Miechowszczyzna. Otwarcie dróg powiatowych z udziałem ministra Adamczyka

Autor Patryk Trzaska
Miechowszczyzna. Otwarcie dróg powiatowych z udziałem ministra Adamczyka

Dwie drogi powiatowe - w Wysocicach i w Rogowie za ponad 7,3 mln zł zostały przebudowane w 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z udziałem środków samorządów - powiatu oraz gmin Gołcza i Kozłów. 16 stycznia oficjalnie otwarto je w podkozłowskim Rogowie. Podczas uroczystości obecni byli m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Elżbieta Duda i Wicemarszałka Łukasz Smółka.

O potrzebie poprawiania bezpieczeństwa użytkowników dróg o różnej kategorii mówił Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Do tego służy m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego również korzysta samorząd przez niego reprezentowany. Wicemarszałek wyraził radość, iż takie gminy na skraju Małopolski jak Kozłów, również mają możliwość skorzystać z tych środków.

- Jest to bardzo ważna, od lat wyczekiwana dla wielu droga, którą mieszkańcy przemieszczają się w różny sposób do lekarza, szkoły, do pracy, do kościoła i w innych spraw życiowych - wspomniał Minister Adamczyk gratulując samorządowcom Powiatu Miechowskiego odważnej decyzji, by znaleźć w budżecie środki finansowe, które połączone ze środkami rządowymi przyniosły efekt w postaci nowej, bezpiecznej drogi. - Dziś jesteśmy daleko od zurbanizowanych obszarów miejskich, dróg szybkiego ruchu, autostrad, dróg ekspresowych. Jesteśmy wszędzie, tam gdzie realizowane są ważne i odważne inicjatywy, także przez samorządowców. Polska jest jedna, więc nie dzielimy Polski na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, czy gminne - stwierdził minister.

- Gdyby nie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, byłoby trudno realizować i finansować tę i inne inwestycje drogowe w powiecie - przyznał Starosta Jacek Kobyłka. Wyraził wdzięczność dla Rządu RP za uruchomienie tego funduszu. Starosta dziękował także wykonawcom inwestycji oraz Zarządowi Dróg Powiatowych, który ją przygotowywał i nadzorował. Starosta złożył także podziękowania wójtom gmin Kozłów i Gołcza, którzy wsparli zadania drogowe powiatu w Rogowie i Wysocicach.

- Dróg powiatowych jest bardzo dużo i oczekiwania społeczeństwa również są duże - ocenił Krzysztof Świerczek, Przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego. Wiele odcinków czeka na przebudowę i remont, choćby droga powiatowa przez Tunel, którą podążali goście do Rogowa. Stąd prośba przewodniczącego do ministra o dalsze wsparcie na modernizację kolejnych odcinków, bowiem jak stwierdził, samodzielnie samorządy nie są w stanie realizować takich zadań jak w Rogowie, czy w Wysocicach.

Zadanie i konferencję otwierającą drogę w Rogowie podsumował Jan Zbigniew Basa, Wójt Gminy Kozłów. Zauważył, iż do 2015 roku próżno było szukać w gminach przebudowanych lub wyremontowanych dróg. Jednak ostatnie lata diametralnie zmieniły ten obraz. - Bez środków zewnętrznych nie zrobilibyśmy nic - przyznał.

Na podsumowanie, Przewodniczący Świerczek zapowiedział, iż 2023 rok będzie rekordowy pod względem inwestycji w Powiecie Miechowskim, bowiem w budżecie zabezpieczono na ten cel ponad 72 mln zł. Jeszcze nie tak dawno, jak wspomniał, cały budżet powiatu opiewał na tę kwotę.

W otwarciu drogi w Rogowie uczestniczyli także członkowie Zarządu Powiatu - Wojciech Domagała, Piotr Grządziel, Radny Paweł Janicki, Wójt Gołczy Lesław Blacha, samorządowcy Gminy Kozłów na czele z Przewodniczącą Rady - Teresą Florek.

Wykonawcą przebudowy 2 km drogi powiatowej w Rogowie była firma Colas Polska Sp z o.o. Wartość całego zadania wyniosła 4 902 178 zł, z czego dofinansowanie RFRD - 2 448 194 zł, zaś pozostałą część współfinansowały samorządu Powiatu Miechowskiego i Gminy Kozłów.

Przebudowę drogi powiatowej w Wysocicach również realizowała wymieniona firma. Zadanie to kosztowało w sumie 2 418 396 zł, z czego udział RFRD - 1 367 410 zł, a pozostałą część współfinansowały samorządy Powiatu Miechowskiego oraz Gminy Gołcza.

fot./inf. - Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje