środa, 3 lipca 2019 10:31

Mielec: Jest porozumienie w sprawie wiaduktu nad ul. Sienkiewicza

Autor Marzena Gitler
Mielec: Jest porozumienie w sprawie wiaduktu nad ul. Sienkiewicza

Marszałek województwa Władysław Ortyl, starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak oraz prezydent Mielca Jacek Wiśniewski podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 w Mielcu.

W podpisanym porozumieniu ustalono, że Województwo Podkarpackie przekaże Powiatowi Mieleckiemu posiadaną dokumentację projektową zawierającą projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i decyzją środowiskową, które wykonała firma Budimex S.A.. To pozwoli starać się o pozwolenie na realizację inwestycji. Dokumentacja ma być przekazana do 31 lipca 2019 r. Powiat Mielecki z kolei ma zlecić jej aktualizację. Miasto Mielec zobowiązało się, że pokryje w połowie koszty realizacji inwestycji oraz zadeklarowało pokrycie 50% kosztów wykupu przez powiat gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Powiat Mielecki zadeklarował realizację inwestycji po uzyskaniu na ten cel dofinansowania zewnętrznego, m.in. z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa; Funduszu Dróg Samorządowych i innych, a Województwo Podkarpackie i Miasto Miasto obiecały wspieranie Powiatu w staraniach o uzyskanie środków zewnętrznych.

Porozumienie jest wynikiem wcześniejszych ustaleń pomiędzy samorządami, zwłaszcza podpisanego 2 grudnia 2016 roku listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim, Miastem Mielec, Powiatem Mieleckim oraz Gminami Mielec, Czermin i Wadowice Górne. Wówczas w 2016 roku samorządy ustaliły szczegóły współpracy w celu stworzenia nowego połączenia drogowego do Mielca od strony zachodniej. Powiat Mielecki zadeklarował, że zostanie inwestorem dla realizacji nowego odcinka drogi powiatowej obejmującego wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25, a Miasto Mielec sfinansuje 50%kosztów budowy tego odcinka.

inf. i foto: UMWP

Mielec - najnowsze informacje