poniedziałek, 28 lutego 2022 13:44

Minuta ciszy dla ofiar wojny. Sejmik przyjął stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji

Autor Marzena Gitler
Minuta ciszy dla ofiar wojny. Sejmik przyjął stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji

Sejmik małopolski przyjął dziś deklarację, w której wyraził solidarność z obywatelami Ukrainy, którzy doświadczają ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium swojego kraju. Zapewnił też o pomocy.

Podczas dzisiejszej sesji Radni Województwa Małopolskiego jednogłośnie podjęli stanowisko wobec agresji Rosji na Ukrainę, w którym wyrazili solidarność z narodem ukraińskim. Przyjęcie tego stanowiska było poprzedzone minutą ciszy upamiętniającą pierwsze ofiary wojny.

radni sejmiku przyjęli stanowisko w sprawie Ukrainy fot. UMWM

Deklaracja

w sprawie wyrażenia poparcia i solidarności z narodem ukraińskim

Sejmik Województwa Małopolskiego pragnie przekazać słowa wsparcia oraz zapewnić o solidarności z obywatelami Ukrainy, którzy doświadczają ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium swojego kraju.

Radni Województwa deklarują chęć szerokiego i aktywnego włączenia się Samorządu Województwa Małopolskiego w działania pomocowe zarówno na rzecz tych mieszkańców Ukrainy, którzy w obawie przed działaniami wojennymi przybywają szukać schronienia w Polsce, również w naszym regionie, jak i tych, którzy potrzebują i będą potrzebować pomocy humanitarnej pozostając w swojej ojczyźnie.

Sejmik Województwa Małopolskiego w pełni popiera działania władz Rzeczypospolitej Polskiej podejmowane zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym, na rzecz jak najszybszego i pokojowego zakończenia działań wojennych z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jako Radni Województwa Małopolskiego podejmujemy zobowiązanie do włączenia się Samorządu Województwa w akcję pomocy na rzecz ofiar działań wojennych i apelujemy jednocześnie do wszystkich instytucji i organizacji społecznych w naszym regionie oraz do wszystkich Małopolan o przyłączenie się do akcji pomocy. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy spontanicznie, kierując się odruchem serca już podjęli taką aktywność.

fot. Dominik Gębka / Głos24

Małopolska - najnowsze informacje