piątek, 29 marca 2019 14:01

Myślenice: wybory sołtysów i Rad Sołeckich - kandydaci

Autor Mądry Natalia
Myślenice: wybory sołtysów i Rad Sołeckich - kandydaci

UM Myślenice opublikował ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zarejestrowanych kandydatów na sołtysa i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Myślenice w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku.

Najważniejsze informacje:
- Zasady wyborów sołtysów oraz Rad Sołeckich określa statut każdego sołectwa
- W wyborach na sołtysa, gdzie zostało zarejestrowanych jest dwóch lub więcej kandydatów, wybrany na sołtysa zostaje kandydat, który uzyska największą ilość głosów
- Przy równości głosów otrzymanych przez kandydatów o wyborze kandydata decyduje Sołecka Komisja Wyborcza w drodze losowania bezpośrednio po ustaleniu wyników głosowania.
- W przypadkach gdzie zarejestrowany jest jeden kandydat na sołtysa, za wybranego uważa się zarejestrowaną kandydaturę, o ile uzyska co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.
- Szczegółowa instrukcja głosowania znajduje się na karcie do głosowania
- Wybory do Rad Sołeckich przeprowadzone zostaną tylko w sołectwach Bysina, Osieczany, Zasań i Jasienica. W pozostałych miejscowościach każdy ze zgłoszonych kandydatów został członkiem Rady Sołeckiej.
- Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 7 kwietnia 2019 r.

W Sołectwie BĘCZARKA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa :
1) IZABELA KUTRZEBA

II. Członków Rady Sołeckiej :
1) JÓZEFA BRÓZDA
2) KAZIMIERZ KUTRZEBA
3) ALICJA KLIMCZYK
4) ELŻBIETA MACIEJCZYK
5) ELŻBIETA OPIOŁA
6) MARIA RAK
7) ZOFIA SZAFRANIEC
Głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Bęczarce w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie BORZĘTA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa :
1) GRZEGORZ MADEJ

II. Członków Rady Sołeckiej :
1) PIOTR DRABIK
2) STANISŁAW GUBAŁA
3) ADAM SURÓWKA
4) JACEK SURUŁO
Głosowanie odbędzie się w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie BULINA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa :
1) KĘSEK MAGDALENA

II. Członków Rady Sołeckiej :
1) MORYC KRZYSZTOF
2) PODMOKŁY KRZYSZTOF
3) WINCENCIAK SYLWIA
Głosowanie odbędzie się w budynku OSP w godzinach 8.00-14.00

W Sołectwie BYSINA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa :
1) CZEPIEL KATARZYNA

II. Członków Rady Sołeckiej :
1) AMBROŻY KRZYSZTOF
2) BIZOŃ RENATA
3) DOMANUS ŁUKASZ
4) GROCHOWIECKI SŁAWOMIR
5) ŁĘTOCHA ANDRZEJ
6) MITANA MARIUSZ
7) TWARDOSZ DOROTA
Mając na uwadze zapis § 14 ust. 1 i § 31 Statutu Sołectwa Bysina, ustalającego skład Rady Sołeckiej w liczbie 5 członków, a zarejestrowaną liczbę kandydatów w ilości 7 osób, która to liczba przekracza maksymalną liczbę członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, przeprowadza się głosowanie. Głosowanie odbędzie się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie w godzinach 8.00-14.00

W Sołectwie CHEŁM zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) CHMIEL JÓZEF - zam. Chełm 78

II. Członków Rady Sołeckiej :
1) IRZYK DARIUSZ
Głosowanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej - Chełm w godzinach 8.00- 14.00

W Sołectwie DROGINIA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) HORAB BOGDAN
2) MICHAŁ SZLÓSARCZYK

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) BATKO KRZYSZTOF
2) BATKO PIOTR
3) CEGIELSKI KAZIMIERZ
4) CZARNIAK JUSTYNA
5) GRYGLAK IWONA
6) HORAB ALEKSANDER
7) MRÓZ JERZY
8) PODMOKŁY JAN
9) SALAWA JÓZEF
10) WŁODARCZYK WOJCIECH
11) WYROSTEK STANISŁAW
Głosowanie odbędzie się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini w godzinach 8.00-14.00

W Sołectwie GŁOGOCZÓW zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) KANTOR JAN
2) SIKORA JAN

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) GÓRSZCZAK MAREK
2) LASKOWSKA-CHACIA DOROTA
3) LUTYŃSKI JAN
4) ŁĘŻNIAK TOMASZ
5) MURZYN ROBERT
6) SROKA JÓZEF
7) SYREK WIESŁAWA
8) STANKIEWICZ BOGUSŁAW
9) SZCZUREK RYSZARD
10) WAŁĘGA ALEKSANDER
11) WIERZBA CZESŁAW
Głosowanie odbędzie się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie w godzinach 8.00-14.00

W Sołectwie JASIENICA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) RYŚ MIECZYSŁAW

II. Członków Rady Sołeckiej:

1) BIELA STANISŁAW
2) DOMANUS GRAŻYNA
3) GARBIEŃ TOMASZ
4) GODLEWSKI JAROSŁAW
5) KALETA KRYSTYNA
6) KALETA BOŻENA
7) KNAPCZYK JOANNA
8) KSIĄŻEK-CHRUSTEK EWA
9) MOCHNAL AGNIESZKA
10) TWARDOSZ KRZYSZTOF
Mając na uwadze zapis § 14 ust. 1, § 30 i § 31 Statutu Sołectwa JASIENICA, ustalającego skład Rady Sołeckiej w liczbie 5 do 7 członków jak również zarejestrowaną liczbę kandydatów w ilości 10 osób, która to liczba przekracza maksymalną liczbę członków Rady Sołeckiej określoną w Statucie, Sołecka Komisja Wyborcza przeprowadzi głosowanie, a za wybranych członków Rady Sołeckiej uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie JAWORNIK zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) KUROWSKI WŁADYSŁAW

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) GÓRECKI JANUSZ
2) HOŁUJ TADEUSZ
3) HODUREK TADEUSZ
4) KUDŁACZ AGNIESZKA
5) ŁAPA KRZYSZTOF
6) ŁABĘDZKI DARIUSZ
7) PUSTUŁA HELENA
8) RÓG ADAM
9) SOJAK TERESA
10) SZLACHETKA SABINA
Głosowanie odbędzie się budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie KRZYSZKOWICE zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) DYDUŁA WŁADYSŁAW

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) BURDA TADEUSZ
2) GRZYBEK ANDRZEJ
3) MOTYKA KRZYSZTOF
4) MOTYKA LESZEK
5) PITALA GRAŻYNA
6) PITALA SZYMON
7) SALA MARIAN
8) SALA JÓZEF
9) SOLAWA RYSZARD
10) WOŹNICA PIOTR
11) ZAKRZYŃSKI STANISŁAW
Głosowanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie ŁĘKI zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:

1) SKALSKI ANDRZEJ
2) WIECZOREK DOROTA

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) KĘSEK JAN
2) LIS JÓZEF
3) MAZGAJ MAGDALENA
4) RAJCA EWA
5) URBANIK BEATA
6) ŻAK GRAŻYNA
Głosowanie odbędzie się w budynku Świetlicy w Łękach w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie OSIECZANY zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) DUDZIK MARCIN

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) CHUDZIK-ZIĘBA DOROTA
2) CHRZANOWSKI MATEUSZ
3) GUBAŁA AGNIESZKA
4) KRUPA PAWEŁ
5) KĘSEK PIOTR
6) PANUŚ WIESŁAW
7) PĘKALA MICHAŁ
8) POKOJOWA DOROTA
9) RYKAŁA JÓZEF
Mając na uwadze zapis § 14 ust. 1, § 30 i § 31 Statutu Sołectwa OSIECZANY , ustalającego skład Rady Sołeckiej w liczbie od 5 do 7 członków jak również zarejestrowaną liczbę kandydatów w ilości 9 osób, która to liczba przekracza maksymalną liczbę członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, Sołecka Komisja Wyborcza przeprowadzi głosowanie, a za wybranych członków Rady Sołeckiej uznaje się siedmiu kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
Głosowanie odbędzie się w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie POLANKA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) JAWOR JÓZEF

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) CIEŻ WOJCIECH
2) MITANA PIOTR
3) WIERCIAK WŁADYSŁAW
4) WOJTYCA EDWARD
Głosowanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Polance w godzinach 8.00-14.00

W Sołectwie PORĘBA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I . Sołtysa:
1) ZELEK RAFAŁ

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) ĆWIERZ KRYSTIAN
2) HUJDUS JAN
3) KASPRZYCKI JANUSZ
4) MAKSELON TADEUSZ
5) PUSTELNIK PIOTR
6) SŁOWIK ŁUKASZ
7) SZYDLAK ANTONI
8) SZYDLAK TADEUSZ
9) ŻĄDŁO GRZEGORZ
10) ŻĄDŁO MARIA
Głosowanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie w godzinach 8.00-14.00

W Sołectwie TRZEMEŚNIA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) MISTARZ DANIEL
2) MIESZKOWSKI BARTŁOMIEJ
3) OLEKSY ANNA
4) SCHÄFFER MICHAŁ

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) GÓRKA TADEUSZ
2) DĄBROWSKA MAŁGORZATA
3) DĄBROWSKI JACEK
4) LEŚNIAK WOJCIECH
5) MALINA JAN
6) NALEPA HENRYK
7) OLEKSY JANUSZ
8) PODMOKŁY PIOTR
9) ULMAN ADAM
Głosowanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni od godzinach 8.00-14.00

W Sołectwie ZASAŃ zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) ŁABĘDŹ JANINA

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) GÓRKA ANTONI
2) HORECKA MONIKA
3) JASEK DOMINIK
4) OLSZEWSKI MARCIN
5) SZCZERBA MARIA
6) SZYMONIAK JÓZEF
7) WARMUZ JANINA
Mając na uwadze zapis § 14 ust. 1, § 30 i § 31 Statutu Sołectwa ZASAŃ , ustalającego skład Rady Sołeckiej w liczbie 7 członków jak również zarejestrowaną liczbę kandydatów w ilości 6 osób, która to liczba przekracza maksymalną liczbę członków Rady Sołeckiej określoną w Statucie, Sołecka Komisja Wyborcza przeprowadzi głosowanie, a za wybranych członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w Szkole Podstawowej w Zasani w godzinach 8.00-14.00.

W Sołectwie ZAWADA zarejestrowano następujących kandydatów na :
I. Sołtysa:
1) CHLEBDA IRENA

II. Członków Rady Sołeckiej:
1) CHLEBDA TOMASZ
2) JANUSZ MARTA
3) MURZYN MARIAN
4) SIKORA PIOTR
5) ŚWIĘTEK ZBIGNIEW
Głosowanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie w godzinach 8.00-14.00.

Info: UM Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka