wtorek, 15 sierpnia 2023 07:21

Nadszarpnięta zębem czasu odzyska dawny blask

Autor Mirosław Haładyj
Nadszarpnięta zębem czasu odzyska dawny blask

Dzięki pozyskanej przez Powiat Miechowski dotacji od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20 tys. zł, znacznie nadszarpnięta zębem czasu zabytkowa kapliczka Najświętszej Marii Panny w Trzonowie (Gmina Książ Wielki), datowana na 1909 rok, zostanie poddana gruntownej konserwacji.

Fundatorem kapliczki z wapienia pińczowskiego są Stanisław i Katarzyna Gąsiorek (Gonsiorek). Według opracowanego programu prac konserwatorskich, w tzw. płycinie od strony prawej ukazano płaskorzeźbę przedstawiającą stojącą postać św. Stanisława, a z lewej strony postać św. Wiktorii. Ponad postumentem osadzono profilowany gzyms. Jego środkową część zdobi dodatkowo powtarzalna forma ornamentu roślinnego stylizowana liśćmi akantu. Kapliczkę wieńczy pełnoplastyczna rzeźba Matki Boskiej o wysokości 1,5 m. Figura ukazująca Maryję, jako Niepokalaną, która stoi na kuli ziemskiej i stopami miażdży węża. Symboliczne przedstawienie Matki Boskiej, która zwycięża zło. Ukazana, jako młoda kobieta, rozkłada ręce, jakby chciała objąć cały świat. Ubrana zgodnie z tradycją, w długą białą szatę i niebieski płaszcz. Niestety katastrofalny stan zachowania rzeźby nie ukazuje, iż spod chusty okrywającej głowę winny wymykać się kosmyki długich włosów. Także niezachowana do dziś dnia twarz winny wyraża spokój i łagodność.

Stan zachowania kapliczki jest bardzo zły, a w przypadku wieńczącej jej rzeźby wręcz katastrofalny i stąd  potrzeba przeprowadzenia natychmiastowych prac konserwatorskich. Głównym czynnikiem niszczącym obiekt jest brak odpowiedniego fundamentu oraz technicznie słaby materiał użyty do jej budowy.

Obiekt ma odzyskać swój blask do 16 października 2023 roku. Wykonawcą zadania, które w sumie ma kosztować 29 843 zł, jest firma „Konserwacja Zabytków Stanisław Strzelczyk" z Jurkowa.Planowane prace przewidują: demontaż kapliczki wraz z transportem, wykonanie stopy fundamentowej wraz z odwodnieniem zanikowym, konserwacja powierzchni płaskorzeźbionych, konserwacja powierzchni płaskich, konserwacja detalu architektonicznego profilowanego, konserwacja rzeźby, ponowny montaż kapliczki wraz z transportem, pokrycie dojścia do kapliczki (w tym mostku) płytkami piaskowcowymi.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka