piątek, 20 stycznia 2023 14:15

Nagroda Oksymoron dla ruchu Tak dla Polski

Autor Marzena Gitler
Nagroda Oksymoron dla ruchu Tak dla Polski

19 stycznia w Rzeszowie podczas konferencji pn. „Dezinformacja - bomba atomowa XXI wieku” wręczono Oksymoron Roku 2022. Statuetka trafiła do Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Statuetką, którą w tym roku przyznano po raz pierwszy, nagradzane będą publiczne wypowiedzi, akcje, projekty lub publikacje w dziedzinie mediów, polityki, reklamy, zwracające uwagę na niedostrzeganą dotąd kwestię, mającą przełomowe znaczenie bądź obalającą mit czy tabu.

Nagrodę ufundowaną przez Fundację Oksymoron Kapituła przyznała Ruchowi Samorządowemu TAK! Dla Polski za zorganizowanie protestu, do którego włączyli partnerów samorządowych: Związek Miast Polskich oraz Unię Metropolii Polskich. Zdaniem Kapituły protest ten miał bezpośredni wpływ na podjęcie przez prezydenta RP veta w sprawie zmian prawa oświatowego, tzw. Lex Czarnek. Statuetkę wraz z prezydentem Sopotu i prezesem Ruchu Jackiem Karnowskim odebrali też przedstawiciele Małopolski, m.in burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka