piątek, 2 października 2020 21:31

Niepołomice. Michał Hebda nowym zastępcą burmistrza. Komu odda mandat w radzie?

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Michał Hebda nowym zastępcą burmistrza. Komu odda mandat w radzie?

2 października burmistrz Roman Ptak powołał dwóch zastępców. Do zadań przy rozwoju, inwestycjach i strategii wróci Adam Twardowski. Sprawy społeczne w swoim ręku skupi Michał Hebda.

Adam Twardowski funkcję wiceburmistrza pełni od 2010 roku, ale w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach pracuje od 2002 roku. Zaczynał jako podinspektor w Referacie Budownictwa. A kiedy w styczniu 2003 roku utworzono Referat Strategii i Rozwoju został jego szefem. W 2009 roku został dyrektorem Wydziału Rozwoju Gospodarczego, a 7 grudnia 2010 wiceburmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice.

Według obecnego podziału obowiązków w jego kompetencjach znajdzie się szeroko pojęty rozwój, a więc strategia gminy, gospodarka nieruchomościami, inwestycje gminne, planowanie, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, ale i kultura.

Na wiceburmistrza powołany został również nowy w tym składzie Michał Hebda. Jednak mieszkańcom gminy dał się już poznać, jako zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach (od dwóch lat), radny Rady Miejskiej już od sześciu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w biurach parlamentarnych posłów na Sejm RP, a także w sektorze prywatnym w międzynarodowych korporacjach.

Teraz w gminie Niepołomice zajmie się sprawami społecznymi, edukacją, organizacjami pozarządowymi, sportem, ekonomia społeczną, budżetem obywatelskim i promocją.

Kto zastąpi dotychczasowego przewodniczącego Rady Miasta Niepołomice?

Objęcie funkcji zastępcy burmistrza wiąże się dla Miachła Hebdy z koniecznością złożenia mandaru radnego. Jego miejsce w samorządzie obejmie Danuta Maria Szydłowska, która kadydyjąc w tym samym okręgu nr 3, obejmujacym: Miasto Niepołomice, osiedle: Jazy, sołectwa: Chobot, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński zdobyła 132 głosy i nie uzyskała mandatu.

foto: UMiG Niepołomice

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje