wtorek, 7 maja 2019 11:00

Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej w Tarnowie? Zobacz propozycje

Autor Marzena Gitler
Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej w Tarnowie? Zobacz propozycje

Opracowany został projekt zmian cen biletów tarnowskiej komunikacji miejskiej. Zakłada on uatrakcyjnienie oferty dla stałych pasażerów tarnowskich autobusów poprzez obniżenie cen biletów okresowych i wydłużenie czasu ich obowiązywania, przy jednoczesnym podniesieniu ceny biletu jednorazowego. Ma to m.in. zachęcić do korzystania z miejskiej komunikacji większą liczbę tarnowian. Projekt trafi do radnych, którzy podczas majowej sesji podejmą ostateczną decyzję o jego wprowadzeniu w życie. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, wejdzie w życie 1 lipca.

Projekt zakłada dość istotną obniżkę cen biletów okresowych, co ma zachęcić tarnowian do ich zakupu i w większym niż dotychczas zakresie korzystanie z oferty komunikacji publicznej. Proponowana jest likwidacja biletów okresowych na dwie linie wraz z pozostawieniem biletów okresowych na jedną linię oraz na sieć linii. Zamiast biletów 5-miesięcznych wprowadzono bilety okresowe 6-miesięczne. Dla użytkowników biletów okresowych projekt taryfy przewiduje obniżenie cen średnio o około 8,9%. Jako dodatkowy rodzaj biletu projekt przewiduje nowy bilet okresowy na 12 miesięcy.

Pojawi się nowy rodzaj biletu okresowego jednomiesięcznego dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych i szkół działających na terenie gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia o wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Cena takiego biletu okresowego wynosić ma tylko 10 zł.

Nowa taryfa zakłada likwidację biletów czasowych 15-minutowych oraz wprowadzenie tylko jednego rodzaju biletów ulgowych stanowiących 50% ceny biletu normalnego dla wszystkich rodzajów biletów papierowych oraz biletów w tzw. elektronicznej taryfie odległościowej. Dla obecnych użytkowników biletów ulgowych lokalnych w większości rodzajów biletów oznacza to obniżkę cen.

W przypadku biletów elektronicznych w tzw. taryfie odległościowej dla obecnych użytkowników biletów normalnych i ulgowych ustawowych nowa taryfa przewiduje średni wzrost cen o około 15 proc. Natomiast dla użytkowników biletów elektronicznych ulgowych w taryfie odległościowej nowy cennik spowoduje średnie zmniejszenie cen o ponad 22 proc. w odniesieniu do obecnych rodzajów biletów ulgowych lokalnych.

Cena jednorazowego biletu papierowego normalnego wzrośnie z 2,40 zł do 3,20 zł, biletu ulgowego do 1,60 zł. Przypomnieć należy, iż dotychczasowa cena była jedną z najniższych w Polsce, obowiązywała od 2015 roku, gdy nastąpiła obniżka ceny biletu normalnego z kwoty 3 zł i ulgowego z 2 zł.

Projektodawcy nowej taryfy zakładają, iż przyrost liczby zakupionych biletów w grupie tzw. odległościowych nie będzie mniejszy niż 20 proc., a w grupie biletów okresowych nie mniejszy niż 5 proc. Jeżeli radni zaakceptują taryfę i wejdzie ona w życie 1 lipca pozwoli to zwiększyć wpływy ze sprzedaży biletów o około 546 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018.

PROPONOWANE CENNIKI

Bilety w formie papierowej lub zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego:

a) jednorazowe ważne na jednej linii lub 30-minutowe ważne na różnych liniach:
             – normalne   – 3,20 zł,

– ulgowe       – 1,60 zł;

b) czasowe 60-minutowe ważne na różnych liniach:
              – normalne – 4,60 zł,

– ulgowe      – 2,30 zł;

c) jednorazowe ważne na jednej linii lub 30-minutowe ważne na różnych liniach, dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:
              – normalne – 1,00 zł,

– ulgowe      – 0,50 zł;

d) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii:
              – normalne – 14,00 zł,

– ulgowe      – 7,00 zł;

e) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii, dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:
              – normalne – 4,00 zł,

– ulgowe      – 2,00 zł;

2) bilety elektroniczne odległościowe dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium, opłacane na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

a) przejazd do trzech przystanków:
   – normalne – 1,50 zł,

– ulgowe     – 0,75 zł;

b) przejazd od 4 do 8 przystanków:
– normalne    – 1,90 zł,

– ulgowe – 0,95 zł;

c) przejazd od 9 do 16 przystanków:
                   – normalne          – 2,30 zł,

– ulgowe             – 1,15 zł;

d) przejazd od 17 do 25 przystanków:
                   – normalne          – 2,70 zł,

– ulgowe             – 1,35 zł;

e) przejazd powyżej 25 przystanków:
                   – normalne          – 3,20 zł,

– ulgowe             – 1,60 zł;

f) przesiadkowe – w których należność naliczana jest wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie:
    – normalne – 1,40 zł,

– ulgowe    – 0,70 zł;

3) bilety elektroniczne odległościowe dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji standard, opłacane na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

a) przejazd do trzech przystanków:
   – normalne  – 1,80 zł,

– ulgowe     – 0,90 zł;

b) przejazd od 4 do 8 przystanków:
– normalne     – 2,30 zł,

– ulgowe  – 1,15 zł;

c) przejazd od 9 do 16 przystanków:
                   – normalne          – 2,60 zł,

– ulgowe             – 1,30 zł;

d) przejazd od 17 do 25 przystanków:
                   – normalne          – 3,00 zł,

– ulgowe             – 1,50 zł;

e) przejazd powyżej 25 przystanków:
                   – normalne          – 3,20 zł,

– ulgowe             – 1,60 zł;

f) przesiadkowe – w których należność naliczana jest wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie:
    – normalne – 1,70 zł,

– ulgowe    – 0,85 zł.

Tarnów - najnowsze informacje