poniedziałek, 16 września 2019 07:05

Nowy Sącz: 6 mln na remonty dróg, 280 tys. na bezpieczne przejscia dla pieszych

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: 6 mln na remonty dróg, 280 tys. na bezpieczne przejscia dla pieszych

Nowy Sącz pozyskał prawie 6 mln złotych na przebudowę i remont kolejnych nowosądeckich ulic. Pozyskane środki pochodzą z budżetu państwa w ramach utworzonego w ub. r. Funduszu Dróg Samorządowych. Jakie ulice zostaną wyremontowane?

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wykonane zostaną:

- Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ciąg ulic św. Kunegundy – Grodzka – szacunkowa wartość zadania wynosi 4 343 634,02 zł a kwota otrzymanego dofinansowania 2 606 180,00 zł. Wzmocniona zostanie podbudowa jezdni, zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz odcinki chodników dla pieszych, a jezdnia zyska nową nawierzchnię. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie oraz ustawiony zostanie radar, informujący o prędkości ruchu pojazdów. Zostanie również przebudowane skrzyżowanie z ul. Jagiellońską, w miejsce którego powstanie rondo.

- „Remont drogi gminnej nr 293333K w km od 0+018,40 do 0+732,40 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – Al. Sucharskiego – szacunkowa wartość zadania wynosi 5 603 711,71 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania 3 362 227,00 zł. W ramach zaplanowanych robót wzmocniona zostanie podbudowa drogi, wymieniona zostanie nawierzchnia drogi. Zmodernizowane zostaną również chodniki dla pieszych na całym odcinku, a oznakowanie przejść dla pieszych będzie bardziej czytelne.
Zgodnie z warunkami konkursu, zakładany poziom dofinansowania w/w zadań wynosił 50%, jednak ostatecznie poziom dofinansowania dla Miasta Nowego Sącza wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych.

W ostatnich tygodniach Prezydent Ludomir Handzel zawnioskował o dofinansowanie dla kolejnych czterech inwestycji drogowych w Nowym Sączu i obecnie trwają procedury dla oceny zgłoszonych zadań.

Podczas briefingu prasowego, 3 września, wiceprezydent Artur Bochenek podkreślił również, że Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie dla 7 projektów dot. doświetlenia przejść dla pieszych. Bezpieczne przejścia powstaną na ulica Nadbrzeżnej przy: Szkole Podstawowej nr 20, basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Skateparku - Małopolskim Parku Rekreacji Przestrzennej, Parku Tysiąclecia i przy Katolickim Przedszkolu Niepublicznym im. Świętej Rodziny oraz na Al. Wolności i na ul. Kolejowej.

Ogólna wartość dofinansowania budowy bezpiecznych przejść dla pieszych to około 280 tysięcy złotych, z czego 140 tysięcy pochodzi z dofinansowania.

inf. UMNS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje