czwartek, 25 lipca 2019 08:50

Nowy Sącz: Milion złotych na leczenie onkologiczne

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: Milion złotych na leczenie onkologiczne

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu otrzyma wsparcie finansowe województwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rozwoju diagnostyki i leczenia onkologicznego. To kolejna dotacja dla sędeckiego szpitala.

Dotacja wysokości 1 mln zł zostanie przeznaczona m.in. na doposażenie Oddziału Onkologii Klinicznej oraz zakup wyposażenia dla zabiegów onkologicznych na Oddziale Urologii.

W 2018 roku szpital otrzymał dotację wysokości 39 mln zł od województwa małopolskiego ze środków unijnych powstanie na nowy pawilon i gruntowną modernizację 4 pozostałych budynków sądeckiej placówki.

Do nowego budynku szpitalnego zostaną przeniesione oddziały: ginekologiczno-położniczy, ginekologii onkologicznej oraz neonatologii. Co ważne, w budynku znajdą się dwie izby przyjęć – pierwsza dla przypadków pilnych np. dzieci przywożonych przez kartkę czy kobiet do porodu, druga dla przyjęć planowanych. Dostosowując pomieszczenia do obowiązujących wymogów w izbie przyjęć znajdzie się także izolatka dla pacjentek zakaźnych oraz gabinet zabiegowy. W projekcie nowego budynku zostały przewidziane także pomieszczenia, których w obecnym pawilonie nie ma – powstanie m.in. specjalnie wydzielona część dla „rodziców po stracie” wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i gabinetem zabiegowym oraz tzw. „pokój rozmów trudnych”, gdzie pacjentki będą mogły porozmawiać z psychologiem lub np. spotkać się z księdzem. Dodatkowo przy każdym oddziale znajdą się osobne pokoje odwiedzin, zapewniające pacjentom i ich gościom komfort i dyskrecję.

Zdecydowaną zmianę odczują młode mamy, które jeszcze przed porodem będą mogły skorzystać z zajęć oferowanych w ramach przyszpitalnej szkoły rodzenia, a bezpośrednio po przyjściu na świat dziecka, wraz z noworodkiem trafią do dwuosobowej sali.

W ramach zmian, w istniejących budynkach szpitala, zostaną utworzone dwa nowe oddziały: geriatryczny oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej. Zaplanowano także budowę nowej kotłowni oraz przebudowę obecnych oddziałów: pulmonologicznego, otolaryngologicznego, chorób wewnętrznych, chirurgii dziecięcej, pediatrycznego, psychiatrycznego oraz poradni specjalistycznych. Rozbudowany zostanie również ośrodek onkologiczny, dodatkowo połączony estakadą z nowym pawilonem ginekologiczno-położniczym. Co ważne, wszystkie budynki oraz parkingi zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie pozwoli także na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Jego koszt wyniesie ponad 4 mln zł. Cała inwestycja zostanie ukończona we wrześniu 2020 roku i łącznie będzie kosztować ponad 49,2 mln zł.

22 lutego b.r.w sądeckim szpitalu otwarto nowy oddział dla najmłodszych pacjentów. Remont rozpoczął się w listopadzie i przebiegał niezwykle sprawnie – już z początkiem roku zaczęto przyjmować małych pacjentów. Oddział został powiększony o 350 metrów kwadratowych i zwiększył liczbę łóżek o dodatkowych dziesięć. Oddział ma obecnie pełne obłożenie i standard, jakim mogą pochwalić się inne tego typu oddziały w małopolskich szpitalach. W ramach remontu zakupiono także nowy sprzęt medyczny, lodówki i meble. Oddział został podzielony na jedenaście sal, z czego sześć przeznaczono dla dzieci do trzeciego roku życia, zaś cztery - dla dzieci starszych. Oddział ma również jedną izolatkę oraz świetlicę, a do dyspozycji rodziców oddano rozkładane fotele przy łóżkach małych pacjentów. Całkowity koszt remontu wyniósł prawie 2 mln złotych. Warunki pobytu dzieci i ich rodzin, a także pracy personelu Szpitala zmieniły się diametralnie. Oddział jest nowoczesny, komfortowy i dostępny.

Inf. i foto UMWM

Nowy Sącz - najnowsze informacje