niedziela, 2 czerwca 2019 15:25

Nowy Sącz: Zamknięty parking "pod Panoramą". Gdzie teraz można zaparkować?

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: Zamknięty parking "pod Panoramą". Gdzie teraz można zaparkować?

W poniedziałek 3 czerwca zamknięty zostanie parking przy ulicy Romanowskiego, czyli tak zwany parking „pod Panoramą”. Rozpoczną się tam prace przy budowie nowego parkingu dla samochodów osobowych. Remontowi zostaną poddane także schody i chodniki prowadzące do parkingu. Sądecka Infrastruktura Miejska informuje, gdzie mogą teraz parkować posiadacze abonamentu.

- Wykonanych zostanie 86. miejsc postojowych, w tym miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych. Teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany tak, aby maksymalnie wykorzystać jego powierzchnię pod parking – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Konicki, który wraz z Prezydentem Miasta Nowego Sącza Ludomirem Hadzlem spotkał się w piątek 31 maja się z wykonawcami robót.

Inwestycja polega na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdniami manewrowymi. Przebudowie zostaną poddane także chodniki oraz schody prowadzące do parkingu, będzie wykonane nowe oświetlenie. Miejsca postojowe wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej.

Od zachodniej strony parkingu (od strony rzeki Dunajec) zaprojektowano wykonanie umocnienia skarpy koszami siatkowo – kamiennymi, przykrycie umocnionej skarpy ziemią i obsianie trawą.

Inwestycja swym zakresem obejmuje również przebudowę dotychczasowego odwodnienia parkingu. W ramach zadania zmianie ulegną kierunki spływu i sposób odprowadzenia wód opadowych do odbiornika, natomiast sam odbiornik zostanie oczyszczony i wyremontowany.

Ponadto w ramach planowanej inwestycji zaprojektowano przebudowę zjazdu publicznego, przesunięcie istniejącego oświetlenia poza krawędź projektowanych miejsc postojowych, a także usunięcie i nasadzenie drzew oraz krzewów.


Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. informuje, że w związku z remontem parkingu przy ul. Romanowskiego posiadacze wykupionych abonamentów mogą parkować w Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Pijarskiej.

inf. i foto: UM Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje