poniedziałek, 17 kwietnia 2023 08:47

Od dzisiaj nie ma już żartów! Ponad dwieście tysięcy Polaków stanie przed komisją wojskową

Autor Norbert Kwiatkowski
Od dzisiaj nie ma już żartów! Ponad dwieście tysięcy Polaków stanie przed komisją wojskową

Szacuje się, że nawet 230 tysięcy młodych osób musi się stawić przed powiatowymi komisjami lekarskimi. Warto wspomnieć, że tegoroczna kwalifikacja obejmie głównie 19-letnich mężczyzn tak zwanego rocznika podstawowego, czyli osoby urodzone w roku 2004.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). O miejscu i terminie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej informują także obwieszczenia.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Przed komisję kwalifikacyjną - oprócz rocznika podstawowego - będą mogły być wezwane także osoby starsze, które w poprzednich latach z różnych powodów albo nie przeszły kwalifikacji, albo miały orzeczoną czasową niezdolność do pełnienia służby. Na kwalifikację będą mogły być wezwane także kobiety z roczników 1999-2004, które mają przydatne dla armii zawody, jak pielęgniarka czy psycholog.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej w wyżej wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji.

  • Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (art. 59: „Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje: 1) zasadniczą służbę wojskową; 2) przeszkolenie wojskowe; 3) ćwiczenia wojskowe; 4) służbę przygotowawczą; 5) okresową służbę wojskową; 6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny* ).
  • Kategoria "B" -czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii "A", w czasie pokoju;
  • Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju;
  • Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej w wyżej wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji.

Foto: Wikipedia/zdjęcia poglądowe

Małopolska - najnowsze informacje