poniedziałek, 7 września 2020 08:30

Nowe Brzesko: Ogólnopolskie uroczystości ku czci gen. J. H. Dąbrowskiego i ku pamięci św. Jana Pawła II

Autor Wiktoria Mitura
Nowe Brzesko: Ogólnopolskie uroczystości
ku czci gen. J. H. Dąbrowskiego
i ku pamięci św. Jana Pawła II

Święto Wojska Polskiego oraz wszystkie rocznice bitew, Powstań Narodowych i wojen toczonych przez Polskę przypominają nam niezmiennie o dzielnych polskich żołnierzach, którzy w przeszłości walczyli o naszą wolność i niepodległość. Wyjątkowe miejsce w tym szeregu zajmuje legendarny założyciel Legionów Polskich we Włoszech gen. dyw. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), który w 1806 r. był również twórcą i dowódcą pierwszej w dziejach oręża polskiego formacji wojskowej noszącej nazwę „Wojsko Polskie”. 2 sierpnia 2020 r., czyli w dniu 265 rocznicy jego urodzin, m.in. w Sierosławicach odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne wzorowane na podobnych, zorganizowanych niegdyś przez św. Jana Pawła II.

Aby dowiedzieć się, co łączyło papieża Polaka z bohaterem naszego Hymnu Narodowego należy przenieść się myślami do Pierzchowca – małej wioski (obecnie przysiółka wsi Pierzchów) położonej nieopodal Krakowa, w Gminie Gdów. Początek tej historii sięga 2 sierpnia 1755 r., gdy to, w pierzchowieckim dworze przyszedł na świat Jan Henryk Dąbrowski. W 1872 r., dla upamiętnia tego wydarzenia, na miejscu wspomnianego dworu wzniesiono okazały pomnik, który stoi tam do dziś. To właśnie przed ten pomnik, latem 1949 r. wielokrotnie przychodził wraz z dziećmi i młodzieżą młody ksiądz Karol Wojtyła, podówczas wikary w wiejskiej parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici obejmującej Pierzchowiec. Wg wspomnień naocznych świadków, podczas wizyt przed pomnikiem, przynajmniej dwukrotnie ksiądz Wojtyła poprowadził skromne uroczystości ku czci gen. J. H. Dąbrowskiego.

Wyjątkowość tegorocznych uroczystości miała polegać na tym, iż obmyśliłem je, z jednej strony, jako hołd dla gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, a z drugiej strony, jako wyraz szacunku dla Jana Pawła II, który takiej postawy wobec generała Dąbrowskiego uczył nas w 1949 r. w Pierzchowcu. Stąd też, każda z zaproponowanych przeze mnie 8 uroczystości była wzorowana na uroczystościach księdza Karola Wojtyły, czyli, każda odbyła się przed pomnikiem lub tablicą upamiętniającą gen. Dąbrowskiego i w jej skład wchodziło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, opowieść o bohaterskim życiu gen. Dąbrowskiego i modlitwa w jego intencji poprowadzona przez duchownego. Ponadto, wszystkie odbyły się w niewielkich, góra kilkudziesięcioosobowych składach i przy minimalnym udziale pocztów sztandarowych oraz bez składania wieńców (co najwyżej skromnych wiązanek kwiatów) za czym przemawiał fakt, iż uroczystości księdza Wojtyły także były kameralne, bez sztandarów i wieńców. Natomiast, jedynym elementem uroczystości, który zaproponowałem od siebie, były ustawione obok pomników flagi papieskie (biało-żółte) i polskie (biało-czerwone) symbolizujące papieża Jana Pawła II i generała Dąbrowskiego.

Jedyna uroczystość, która 2 sierpnia 2020 r. nie odbyła się przed pomnikiem gen. Dąbrowskiego, miała miejsce w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Sierosławicach(Gmina Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie). Mowa o uroczystej Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny przez biskupa kieleckiego ks. dr Jana Piotrowskiego, którą koncelebrowało trzech księży diecezjalnych, spośród których ks. kan. Piotr Szpejewski modlił się w intencji gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W liturgii uczestniczyli parafianie, a także radni pow. proszowickiego Krzysztof Ciesielski i Stanisław Mierzwa, radni Gminy i Miasta Nowego Brzeska Jan Polak i Kamil Kłoda, burmistrz Krzysztof Madejski, dwa poczty sztandarowe OSP w Śmiłowicach, oraz rolnik i społecznik Stanisław Maślanka z Sierosławic, który był pomysłodawcą i głównym motorem wmurowania w 2015 r. w owym kościele w Sierosławicach tablicy pamiątkowej ku czci gen. Dąbrowskiego z okazji 260 rocznicy jego urodzin i dla uczczenia związków rodzinnych Generała z Sierosławicami. Wobec tego, na wstępie Mszy świętej, strażacy z OSP w Śmiłowicach oraz żołnierze Wojska Polskiego z 1 Batalionu drogowo-mostowego im. gen. Romualda Traugutta w Dęblinie zaciągnęli wartę honorową przy wspomnianej tablicy, zaś samorządowcy złożyli przed nią kwiaty.

Podsumowując, należy podkreślić, iż pomimo pandemii, wakacji i okresu urlopowego, wszystkie wyżej opisane uroczystości bardzo się udały i stały się okazją do zastanowienia w jaki sposób można w kolejnych latach zadbać o pamięć o Generale. Zatem, z przyjemnością można powiedzieć, że nauka patriotyzmu i szacunku wobec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, której udzielił nam w 1949 r. w Pierzchowcu ksiądz Karol Wojtyła trafiła do wielu serc – i to jest chyba najpiękniejszy prezent, jaki mógł od nas otrzymać w setną rocznicę swoich urodzin.

TEKST: Adam W. Gorycki z Kielc – miłośnik i badacz historii Księstwa Warszawskiego oraz działacz społeczny.

ZDJĘCIA: dr inż. Jan Czerwiec z Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Proszowice - najnowsze informacje