wtorek, 2 kwietnia 2024 08:14

Oleje hydrauliczne - zastosowanie i klasyfikacja

Autor Artykuł sponsorowany
Oleje hydrauliczne - zastosowanie i klasyfikacja

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim artykułem omawiającym oleje hydrauliczne. Jaki jest cel ich stosowania? Dlaczego i w jaki sposób warto zoptymalizować wybór oleju? Jak wygląda klasyfikacja olejów hydraulicznych i jak wykorzystać ją praktycznie? Poniżej odpowiadamy!

W jakim celu używane są oleje hydrauliczne?

Olej hydrauliczny to olej o powszechnym zastosowaniu w napędach hydraulicznych i układach tłumiących, m.in. w maszynach budowlanych, leśnych, sprzętu drogowego, środkach transportu i urządzeniach jednostek pływających. Jego zadaniem jest podniesienie wydajności urządzenia, a także ograniczenie jego zużycia poprzez smarowanie elementów urządzenia - w ten sposób minimalizuje się w tarcie powstające podczas użytkowania.

Dobry olej hydrauliczny może nie tylko chronić, zwiększać produktywność i przedłużać żywotność układów, ale też znacznie wydłużać okresy między kolejnymi wymianami oleju. Do takich formuł należą oleje hydrauliczne Melkib, wśród których znajdują się produkty marek Divinol, Orlen, Shell, Mobili Nyco. Oleje są dostępne w beczkach i kanistrach o różnej pojemności.

Jak optymalnie dobrać olej do hydrauliki?

W jaki sposób ocenić, czy dany olej do hydrauliki spełnia kryteria optymalnie dobranego oleju? Najważniejsze parametry, które należy wziąć pod uwagę, to lepkość kinetyczna, temperatura zapłonu i temperatura płynięcia. Lepkość kinetyczna określana jest w mm2/s, a jej wartość należy dostosować do temperatury pracy urządzenia. W polskich warunkach atmosferycznych można zastosować dwa rodzaje oleju w zależności od pory roku: wówczas zimą wybieramy niższą, a latem wyższą lepkość.

W niektórych przypadkach można rozważyć zakup oleju klasy HV, który zapewnia większą stabilność niezależnie od temperatury.

Istnieje kilka klas olejów hydraulicznych różniących się przeznaczeniem i składem:

  • HH - to oleje mineralne bez dodatków uszlachetniających, obecnie stosowane tylko w starych maszynach o nisko obciążonych układach,
  • HL - to popularne oleje mineralne z inhibitorami utlenienia i korozji, przeznaczone do umiarkowanie obciążonych systemów i stosunkowo stałych temperatur (np. olej do prasy hydraulicznej HL 68),
  • HR - oleje mineralne, które poza inhibitorami utlenienia i korozji zawierają modyfikatory lepkości, są rzadko stosowane, ale mogą pracować w umiarkowanych warunkach i zmiennych temperaturach,
  • HLP/HM - głęboko rafinowane oleje mineralne z dodatkami przeciwzatarciowymi, przeciwzużyciowymi i inhibitorami utlenienia, wykorzystywane w wysokociśnieniowych systemach i dużych obciążeniach,
  • HV/HVLP - od powyższych odróżnia je dodatek modyfikatorów lepkości, są przeznaczone do układów wysokociśnieniowych o zmiennych temperaturach pracy (np. olej hydrauliczny do podnośnika HV 46 do pracy w trudnych warunkach, olej hydrauliczny do łuparki i innych maszyn budowlanych, przemysłowych),
  • HLPD - te oleje mineralne zawierają zarówno dodatki stosowane w olejach klasy HLP/HM, jak i detergenty i dyspergatory, które pozwalają na skuteczne działanie bez osadzania się na elementach układu, a dodatkowo są one odporny na wodę (np. olej hydrauliczny do koparki i innych maszyn budowlanych oraz przemysłowych).

Niezbędny olej hydrauliczny do podnośnika i wielu innych maszyn

Praca wielu urządzeń przemysłowych nie może obyć się bez oleju hydraulicznego. Dzięki optymalnemu dostosowaniu preparatu do maszyny i warunków jej pracy można uzyskać:

  • dużą wydajność,
  • niską awaryjność,
  • dłuższy czas żywotności,
  • zmniejszenie hałasu.

Dostosowanie preparatu do używanej maszyny oraz warunków temperaturowych pozwoli na pełne wykorzystanie jej potencjału, bez nadmiernej eksploatacji.

Motoryzacja

Motoryzacja - najnowsze informacje

Rozrywka