sobota, 29 października 2022 09:09

Opozycja w Radzie Gminy Michałowice? "Chcemy wywiązać się ze swoich deklaracji programowych"

Autor Marzena Gitler
Opozycja w Radzie Gminy Michałowice? "Chcemy wywiązać się ze swoich deklaracji programowych"

W Michałowicach powstał Klub Radnych „Wspólnie dla Michałowic”. - Nie chcemy być zaskakiwani ważnymi uchwałami, bez konstruktywnej dyskusji czy zbyt krótkim czasem na ich zaopiniowanie - mówi Daniel Gajoch, przewodniczący Rady Gminy Michałowice i nowej inicjatywy. Czy w radzie powstała właśnie opozycja złożona z radnych, którzy do wyborów poszli rasem z wójtem Antonim Rumianem?

Radni Gminy Michałowice utworzyli pierwszy klub radnych. „Chcemy aktywnie uczestniczyć w planowaniu i realizacji inwestycji, które zostały wskazane w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030, oraz być gwarantem ich realizacji zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Będziemy również chcieli jak najszybciej poprawić komunikację z samorządem, tak aby ważne informacje w jak najprostszy, skuteczny i niezakłócony sposób, docierały systematycznie do naszych mieszkańców. Czekamy oczywiście na kontakt z Waszej strony, będziemy starali się na bieżąco wspomagać naszych mieszkańców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów” – napisali w poście na Facebooku przedstawiciele Klubu Radnych „Wspólnie dla Michałowic”.

NOWA INICJATYWA RADNYCH GMINY MICHAŁOWICE !!! W dniu 23 sierpnia 2022 r. grupa ośmiu radnych z naszej gminy założyła...

Opublikowany przez Wspólnie dla Michałowic - Klub Radnych Wtorek, 25 października 2022

Nowa inicjatywa powstała już w sierpniu, ale oficjalnie została ogłoszona pod koniec października. Przewodniczącym Klubu Radnych „Wspólnie dla Michałowic” został Daniel Gajoch, przewodniczący Rady Gminy Michałowice. Klub wraz z nim utworzyli: Elżbieta Cielecka, Alicja Bednarczyk, Adam Jurek, Maciej Podymkiewicz, Władysław Dyna, Kuba Fluder oraz Marek Kozłowski. Grupa może być znaczącą siłą, bo tworzy ją ośmiu radnych, czyli większość w liczącej 15 radnych radzie gminy. Co ciekawe, tworzący ją radni startowali z komitetu wójta Antoniego Rumiana, który rządzi w Michałowicach od 2003 roku.
W 2018 został ponownie wybrany już w pierwszej turze, uzyskując ponad 70 proc. poparcia i bez problemu pokonując jedynego konkurenta.

O tym czy w Michałowicach powstała opozycja wójta i jakie cele stawiają sobie radni Klubu Radnych „Wspólnie dla Michałowic” rozmawiamy z Danielem Gajochem, przewodniczącym RG Michałowice
i nowej inicjatywy.

Danielem Gajochem, przewodniczącym RG Michałowice - fot. arch. pryw. 

Przez kilka lat współpracował pan z wójtem Antonim Rumianem. Teraz można odnieść wrażenie, że pan i grupa radnych tworzycie własny konkurencyjny komitet.

– W tym momencie tworzymy tylko klub radnych. Może jest to dla niektórych zaskoczeniem, bo w naszych okolicach taka sytuacja wcześniej nie miała miejsca, niemniej jednak zarówno ja jak i większość radnych, którzy są teraz w klubie, a startowała z komitetu wyborczego pana wójta, ma pełną świadomość siły jaka utworzyła się w radzie po utworzeniu klubu. Współpracujemy ze sobą kilka lat i przez ten okres budowaliśmy wspólne zaufanie. Stworzenie klubu radnych nie miało na celu powołanie klubu opozycyjnego w stosunku do wójta. Nie mamy zamiaru torpedować  inicjatyw pana wójta Antoniego Rumiana, wręcz przeciwnie chcemy aktywnie uczestniczyć w tych działaniach, ale na równych prawach, czego naszym zdaniem do tej pory brakowało. Jako przewodniczący rady uważam, że w ostatnim czasie pewne decyzje pana wójta nie były zbyt korzystne i chciałbym, tak jak i moi klubowi koledzy, żebyśmy byli poważnie traktowani w trakcie dyskusji i nasze uwagi były w końcu uwzględniane. Klub składający się z ośmiu radnych to większość w Radzie Gminy Michałowice, która mamy nadzieję pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie tej rady. Nie chcemy być zaskakiwani ważnymi uchwałami, bez konstruktywnej dyskusji czy zbyt krótkim czasem na ich zaopiniowanie. Jednak nasze działanie nie ma na celu na pewno tworzenia opozycji i walki z panem wójtem. Jestem przekonany, że to z pewnością wzmocni funkcjonowanie samorządu, a nie go osłabi.

Jak decyzję o utworzeniu klubu „Wspólnie dla Michałowic” odebrali inni radni? Czy Państwa inicjatywa została przyjęta ze zrozumieniem?

– Trudno jest mi to ocenić jednoznacznie dlatego, że w temacie samego powstania klubu radnych oficjalnie wypowiedziało się dopiero dwoje radnych i mam wrażenie, że chyba nie do końca rozumieją sens istnienia Klubu Radnych. Pozostała większość nie zabierała głosu.

Czy wasz klub jest otwarty i czy mogą do niego dołączyć inni radni?

– Jako przewodniczący Rady Gminy starałem się przez te kilka lat nabierać odpowiedniego doświadczenia, aby móc w pełni podołać obowiązkom związanym ze sprawowaniem mandatu. Uczestniczyłem praktycznie we wszystkich zebraniach wiejskich, w każdym roku i w każdym sołectwie. Współpracowałem z radnymi w różnych obszarach przez ten cały okres, bądź z poszczególnymi radnymi osobno, z grupą dwóch – trzech radnych. W ten sposób budowaliśmy wzajemne zaufanie
i wypracowaliśmy zasady współpracy. Powstanie klubu „Wspólnie dla Michałowic” to inicjatywa ogłoszona na sesji Rady Gminy Michałowice i jasno było powiedziane, że grupa jest otwarta. Zapowiedzieliśmy też, że nie jest to żadnego rodzaju opozycja. Jeżeli radni będą borykać się z problemami i będą chcieli uczestniczyć w spotkaniach naszego klubu, czy wręcz przyłączyć się do klubu, to oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę.

Rozumiem, że przede wszystkim zależy wam na poprawie komunikacji między wójtem a radnymi. A czy Państwo również macie jakieś konkretne cele programowe?

– Nie chcemy być sprowadzeni do roli komitetu wyborczego. Natomiast my rzeczywiście chcemy wspomóc działania poszczególnych radnych, którzy wcześniej deklarowali podjęcie konkretnych inicjatyw, a mieli przez ostatni okres problemy z ich realizacją. Dlatego chcemy się wzmocnić wspólnie, aby radni mogli wywiązać się ze swoich deklaracji programowych, tak jak obiecywał im to pan wójt, a radni obiecali mieszkańcom. Zdaję sobie sprawę, że powstanie klubu może budzić jakieś zdziwienie, ale jest to chyba odpowiedni czas, w którym wspólnie możemy rozpocząć pracę nad realizacją zadań nakreślonych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030. Jako Klub Radnych mamy oczywiście swoje priorytety i na bieżąco będziemy informować o naszych działaniach.

fot. Fb. Klub Radnych „Wspólnie dla Michałowic”

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje