poniedziałek, 27 listopada 2023 08:00

Oprocentowanie kredytu frankowego – z czego się składa?

Autor Artykuł sponsorowany
Oprocentowanie kredytu frankowego – z czego się składa?

Kredyty frankowe przez wiele lat cieszyły się dużą popularnością w Polsce ze względu na atrakcyjne warunki spłaty oraz pozornie korzystne oprocentowanie. Jednakże, aby lepiej zrozumieć, jak działa oprocentowanie kredytu frankowego, warto rozebrać je na czynniki składowe.

Oprocentowanie kredytu frankowego

Oprocentowanie kredytu frankowego to kluczowy element umowy kredytowej, który określa koszty, jakie ponosi kredytobiorca za korzystanie z udostępnionych środków finansowych. Oprocentowanie jest wyrażane w formie procentowej i składa się z kilku składowych czynników, które warto bliżej poznać.

Marża banku

Pierwszym elementem, który wpływa na to, jak wysoko oprocentowane są kredyty frankowe, jest marża banku. Jest to zysk, jaki bank uzyskuje z udzielenia kredytu. Marża banku jest ustalana indywidualnie i może być różna w zależności od instytucji finansowej oraz negocjacji z klientem. Im wyższa marża, tym wyższe koszty kredytu.

WIBOR lub LIBOR

Kredyty frankowe najczęściej bazują na międzynarodowych wskaźnikach referencyjnych, takich jak WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) lub LIBOR (London Interbank Offered Rate). To one stanowią drugi element oprocentowania kredytu. Warto zaznaczyć, że te wskaźniki zmieniają się w miarę upływu czasu i wpływają na wysokość raty kredytu.

Kursy walut

Kredyt we frankach to forma kredytu, w której kurs franka szwajcarskiego odgrywa kluczową rolę. Kurs ten może zmieniać się w czasie i wpływać na wysokość raty kredytu.Gdy kurs franka wzrasta w stosunku do polskiego złotego, kredytobiorca musi zapłacić więcej złotych, aby spłacić tę samą ilość franków. Natomiast gdy kurs franka spada w stosunku do złotego, spłata kredytu staje się tańsza.

Odsetki

Odsetki stanowią główny koszt kredytu i są obliczane na podstawie marży banku oraz wskaźników referencyjnych (WIBOR lub LIBOR). Im wyższa marża i im wyższy wskaźnik referencyjny, tym wyższe będą odsetki, które kredytobiorca musi zapłacić.

Oprocentowanie kredytu we frankach a rodzaj kredytu

Oprocentowanie kredytu we frankach działa na zasadach podobnych do ogólnego oprocentowania kredytu frankowego, jednak warto zwrócić uwagę na rodzaj udzielonego kredytu.

Kredyt we frankach indeksowany

Kredyt indeksowany we frankach to forma kredytu, którego wysokość została wyrażona w PLN, a kwota do spłacenia zależy od aktualnego kursu frankach szwajcarskiego. W przypadku tej formy kredytu, kredytobiorca jest bardziej narażony na ryzyko związane z wahaniem kursu waluty.

Kredyt we frankach denominowany

Kredyt denominowany we frankach to kredyt, w którym kwota jest stała i wyrażona w szwajcarskiej walucie. Oznacza to, że rata spłacana w PLN zależy od aktualnego kursu franka.

Podsumowanie

Oprocentowanie kredytu frankowego to skomplikowany mechanizm, który składa się z kilku elementów, takich jak marża banku, wskaźniki referencyjne, kursy walut oraz odsetki. Zrozumienie tych składowych jest kluczowe dla każdego kredytobiorcy, który zdecyduje się na tę formę finansowania. Oprocentowanie kredytu we frankach może być bardziej skomplikowane ze względu na wpływ kursu waluty na raty kredytu. Dlatego przed podpisaniem umowy kredytowej zawsze warto dokładnie przemyśleć i porównać oferty banków, aby wybrać najkorzystniejszą opcję finansowania.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka