poniedziałek, 30 października 2023 16:59

Duże wydarzenie w wielickiej hali. Świętowano 70 lat Szkolnego Związku Sportowego

Autor Marzena Gitler
Duże wydarzenie w wielickiej hali. Świętowano 70 lat Szkolnego Związku Sportowego

W piątek, 27 października w nowo otwartej hali sportowej przy liceum w Wieliczce odbyły się uroczystości towarzyszące jubileuszowi 70-lecia istnienia Szkolnego Związku Sportowego. Były one okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom sportowym z Małopolski.

W uroczystości wzięli udział Sylwia Czeremuga – Dyrektor Departament Sportu i Igrzysk Europejskich UMWM, Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, Feliks Piwowar - Wiceprezes Krajowego SZS, Włodzimierz Nowak – Honorowy Prezes MSZS, przedstawiciele samorządów różnego szczebla z Małopolski oraz dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele i uczniowie - zwycięzcy we współzawodnictwie sportowym.

Krótki rys historyczny SZSW swoim wystąpieniu przedstawił prezes MSZS, Waldemar Gramek. Przypomniał sylwetki byłych Prezesów MSZS oraz nieżyjących już działaczy sportowych, których pamięć uczczono minutą ciszy.

Powstała w 1953 roku organizacja pod nazwą Zryw zrzeszała odrodzone po wojnie szkolne i międzyszkolne kluby sportowe, których głównym celem było wychowanie poprzez sport. Organizacja koordynowała rywalizację sportową szkół, które prowadzone były w kategoriach gminnych, powiatowych (od czasu odrodzenia powiatów) i wojewódzkich. Cieszyła się też wsparciem rządu. I tak jest do dzisiaj.

Uroczystość była okazją, aby podziękować wszystkim, którzy wspierają szkolny sport. Waldemar Gramek w dowód wdzięczności wręczył Pamiątkowe Jubileuszowe Medale 70-lecia SZS, Dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz podziękowania w imieniu Zarządu MSZS.

– Dziękuję za to, że starają się Państwo zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia i uprawiania sportu, organizując różne turnieje, zawody sportowe oraz inne formy aktywności. Wręczone dziś odznaczenia to dowód uznania dla podejmowanego trudu w krzewieniu wśród społeczeństwa prosportowej postawy i zdrowego stylu życia. Serdecznie gratuluję wyróżnionym i życzę dalszych owocnych lat działalności – powiedział wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński., który z okazji jubileuszu uhonorował zasłużonych działaczy sportowych.

Odznaczeni zostali: Złotym Krzyżem Zasługi: Feliks Piwowar, Srebrnym Krzyżem Zasługi: Tadeusz Kalata, Maria Kądziołka, Andrzej Nowak, Janusz Pawlik, Brązowym Krzyżem Zasługi: Ewa Bereś, Marek Burda, Izabela Cembrzyńska, Teresa Piwowar, Tadeusz Watycha, Agata Wdowik , Piotr Zalewski i Dariusz Zawiślan.

Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Sportu” otrzymała Maria Kądziołka, Srebrną - Teresa Piwowar, a Brązową - Marek Szymański i Urszula Ząbek

Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski odznaczeni zostali Waldemar Gramek, Andrzej Nowak i Feliks Piwowar.

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Małopolskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez władze samorządowe Województwa Małopolskiego Nagrodę Srebrny Medal „Polonia Minor” za działalność na rzecz Małopolski.

Uroczystość połączono z podsumowaniem „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” SZS za rok szkolny 2022/2023. W tej części odbyło się wręczenie pucharów dla wyróżnionych szkół Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady oraz zwycięskich powiatów.

Warto dodać, że 17 października również w nowej hali przy liceum odbyło się podsumowanie rywalizacji szkół Powiatu Wielickiego. W podsumowaniu brali udział: Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor, Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Dariusz Zawiślan, Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce Grzegorz Siemieniec, dyrektor Zakładu Mechanicznego Kopalni Soli "Wieliczka" Marek Burda oraz sekretarz Powiatu Rafał Ślęczka.

Powiat Wielicki w klasyfikacji wojewódzkiej zajął ogólnie IV miejsce, a w poszczególnych kategoriach IV miejsce w rywalizacji Igrzysk Dzieci, III miejsce w rywalizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz VI miejsce w Licealiadzie. Wyprzedziły go jedynie miasto Kraków oraz powiaty nowotarski i limanowski. Najwyżej sklasyfikowanymi w województwie szkołami były : W Igrzyskach dzieci: 10 miejsce SSP im. Lady Sue Ryder, 15 miejsce SP 1 Wieliczka, 19 miejsce SP Szczytniki.W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej: 10 miejsce SP 1 Wieliczka, 14 miejsce SSP im. Lady Sue Ryder, 20 SP Brzezie.W Licealiadzie LO Wieliczka 8 miejsce. Jak wielkie to są sukcesy i jak licznie uczestniczyły szkoły wojewódzkie w sportowej rywalizacji szkół niech świadczy, że w samych finałach wojewódzkich w rywalizacji Igrzysk Dzieci starowało 276 szkół, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 227 szkoły, a w Licealiadzie 114 szkół.

Hala sportowa przy liceum im. Jana Matejki w Wieliczce została oddana do użytku 6 października. To jedna z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Małopolsce.  Oprócz hali z zapleczem, powstał podziemny piętrowy parking, a na dachu budynku usytuowano boisko. Koszt inwestycji to prawie 39,1 mln złotych, a jej realizacja trwała zaledwie półtora roku. Powiat Wielicki przeznaczył na budowę hali własne środki w wysokości około 15,4 mln złotych, a pozostała część została pokryta z dofinansowania otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu - Polski Ład. Obiekt może funkcjonować niezależnie od szkoły i gościć wydarzenia o randze wojewódzkiej, a nawet krajowej.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka