środa, 8 lutego 2023 14:12

Podpisano umowę na rozbudowę drogi Brzezie – Marszowice – Łapanów

Autor Artykuł zewnętrzny
Podpisano umowę na rozbudowę drogi Brzezie – Marszowice – Łapanów

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce odbyło się spotkanie, w trakcie którego podpisana została umowa na realizację inwestycji pn.”Rozbudowa drogi powiatowej DP2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów”.

Umowę kolejno podpisali wicestarosta Henryk Gawor, przedstawiciel ze strony wykonawcy inwestycji oraz zastępca dyrektora ZDP w Wieliczce Adam Kardas.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Roman Wcisło, członek zarządu Stanisław Kyrc, radni powiatowi: Katarzyna Ciężarek, Bogusław Trzaska, sekretarz powiatu Rafał Ślęczka.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 2017K. Zaplanowano: poszerzeń jezdni o pełnej konstrukcji do szerokości 6,0 m, wykonanie poszerzeń jezdni na łukach poziomych, korektę pochyleń poprzecznych jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, budowę chodnika, budowę zatok autobusowych o szerokości 3,0 m, przebudowę zjazdów indywidualnych w konstrukcji z kolorowej kostki betonowej oraz zjazdów publicznych w konstrukcji bitumicznej, budowę poboczy gruntowych, wykonanie nowego oznakowania drogi, budowę odcinkowych kanałów kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących rowów przydrożnych, przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, istniejącej sieci energetycznej, przebudowę sieci wodociągowych oraz przebudowę gazociągu na odcinku o długości 1302,14 m.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione poprzez projektowaną zabudowę wpustów ulicznych z osadnikami, wpustów muldowych z osadnikami oraz odwodnieniem liniowym z podłączeniem ich do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz istniejącymi rowami przydrożnymi oraz Potokiem Gnojskim.

Całkowita wartość robót wyniesie 5 870 614,99 złotych z czego dofinansowanie rządowe to aż 4 892 130,24 złotych.

inf. i fot. Powiat Wielicki

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka