niedziela, 9 maja 2021 11:14

Wieliczka. Podstolice znów połączone z Krakowem. Pierwszy autobus powitano balonami

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Podstolice znów połączone z Krakowem. Pierwszy autobus powitano balonami

8 maja kursy linii 214 zostały wydłużone do miejscowości Podstolice w powiecie wielickim. Mieszkańcy urządzili pierwszemu autobusowi uroczyste powitanie.

Od soboty, 8 maja trasa linii 214 MPK w Krakowie została wydłużona do Podstolic w gminie Wieliczka. Linia Borek Fałęcki - Podstolice Centrum w dni powszednie ma 16 kursów, w weekendy 14.

Linia 214 przez ostatnie lata dojeżdżała tylko w Krakowa do Grabówek, jednak mieszkańcy Podstolic, które są oddalone od Pętli w Grabówkach zaledwie o 2 km bardzo prosili o możliwość wydłużenia trasy, aby mogli bezpośrednio dojechać do Krakowa, bez konieczności pokonania długiej drogi do przystanku linii 214 na Grabówkach.

Starania o wydłużenie tej linii rozpoczęła poprzednia sołtys Podstolic Stefania Gawor oraz radny Rady Miasta Wieliczka Ludwik Gawor. Zaangażował się w nie również obecny sołtys Podstolic Paweł Miśkiewicz.

Sprawa przyśpieszyła w roku 2020, gdy odbył się przejazd techniczny autobusu MPK, jednak pandemia pokrzyżowała plany wydłużenia trasy. W roku 2021 odbył się kolejny przejazd techniczny linii 214, w którym uczestniczyli przedstawiciele ZTP w Krakowie, MPK w Krakowie oraz Gminy Wieliczka.

Gmina Wieliczka uwzględniła wszystkie uwagi, jakie zgłosili organizatorzy linii 214. Poprawiła też infrastrukturę drogową.

W sobotę 8 maja o 4:14 wyruszył pierwszy kurs do Podstolic. Mieszkańcy, sołtys oraz radny Ludwik Gawor przygotowali uroczyste przywitanie, tak upragnionego autobusu na pętli w Podstolicach. Wzięli w nim udział Piotr Krupa - Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji oraz Krzysztof Kałuża - Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W uroczystość zaangażowali się również liczni mieszkańcy, OSP w Podstolicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Wydłużenie linii o 2 km jest ważnym elementem rozwoju transportu publicznego w Wieliczce, który dociera do kolejnych miejscowości, tam, gdzie mieszkańcy go potrzebują. Mieszkańcy Podstolic do Krakowa mogą dojeżdżać autobusem 214 oraz Wielicką linię S1 (Wieliczka Centrum - Świątniki Górne).

foto: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje