sobota, 8 lutego 2020 09:39

Tarnów. Policjanci z NGRMP znaleźli 31 niewypałów. Co kryło się w ziemi?

Autor Marzena Gitler
Tarnów. Policjanci z NGRMP znaleźli 31 niewypałów. Co kryło się w ziemi?

Jaka to niebezpieczna służba zapewne wiedzą to tylko oni. Zawsze pierwsi na miejscu gdzie występuje niebezpieczeństwo. To od nich zależy ocena, czy niebezpieczne znalezisko stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. To oni jako pierwsi podejmują ryzyko zbliżenia się do niewypału. Mowa o policjantach specjalnie wyszkolonych do identyfikowania zagrożenia pirotechnicznego – czyli w skrócie policjantach NGRMP.

Kim są policjanci z NGRMP?

Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego kilkanaście lat temu został specjalnie utworzona w strukturach Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W jej skład obecnie wchodzi 8 policjantów, którzy dysponują odpowiednimi cechami psychofizycznymi i mają właściwe predyspozycje do pracy pod presją czasu i stresu.

Każdy policjant, który został włączony do tej elitarnej grupy musiał przejść specjalne przeszkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończone trudnym egzaminem teoretycznym oraz praktycznym prowadzonym w warunkach poligonowych. Wykładowcami oraz egzaminatorami są eksperci pracujący na co dzień w CBŚP oraz KGP zajmujący się zwalczaniem terroryzmu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów, każdy otrzymuje specjalny certyfikat pozwalający na prowadzenie działań w terenie. To jednak nie koniec. Każdy policjant posiadający certyfikat, dodatkowo musi brać udział w systematycznych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych policjantów SPKP KWP w Krakowie oraz żołnierzy-saperów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Jak wyglądała ich praca w ubiegłym roku?

Policjanci grupy NGRMP przeprowadzili w sumie 93 interwencje, z których 46 związanych było z informacja o podłożonym ładunku wybuchowym. W 31 przypadkach interwencja związana była z odnalezieniem niewypału lub niewybuchu. W pozostałych przypadkach policjanci tej grypy byli wykorzystywani do zabezpieczenia uroczystości z udziałem osób o statusie VIP.

Najczęściej jednak w garnizonie tarnowskim spotykają się z niebezpiecznymi znaleziskami, czyli niewybuchami.

Jak zachować się podczas znalezienia przedmiotu przypominającego pocisk lub granat?

Niewłaściwe zachowanie po odnalezieniu niewybuchu czy niewypału może doprowadzić do kalectwa lub śmierci.

Kategorycznie zabrania się podnosić, przenosić, odkopywać jak również w inny sposób ingerować w znaleziony niebezpieczny przedmiot. Miejsce ujawnienia należy oznaczyć w sposób wyraźny, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz niezwłocznie poinformować Policję.

Ważne informacje, które nalezy podać przy zgłoszeniu to:

  • miejsce odnalezienia niebezpiecznego przedmiotu
  • opis co zostało znalezione, wygląd, kształt, ilość
  • dane umożliwiające kontakt z osobą, która ujawniła znalezisko

Po przekazaniu tych informacji należy odsunąć się na odległość bezpieczną i poczekać na przyjazd policjantów.

Co w ostanim roku znaleźli tarnowscy policjanci z NGRMP? Zobacz galerię!

inf. i foto: KMP w Tarnowie

Tarnów - najnowsze informacje