środa, 13 września 2017 12:05

Potrzebujesz dotacji na otwarcie firmy? Zgłoś się do nas! 7 sierpnia 2017 r. rusza rekrutacja.

Autor Szczerba Grzegorz
Potrzebujesz dotacji na otwarcie firmy? Zgłoś się do nas! 7 sierpnia 2017 r. rusza rekrutacja.

Potrzebujesz bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy? Masz ostatnią szansę!

Blisko 6 500 000 zł bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy zostało przyznanych  mieszkańcom powiatu limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i miasta Nowego Sącza. Niedługo koniec rekrutacji! Nie czekaj – ilość miejsc jest ograniczona.

Najbliższa rekrutacja odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 r. oraz 25-26 września 2017 r. w następujących Punktach Obsługi:

Limanowa – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, tel. 605 233 578

Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13; tel. 18 44 23 568

Gorlice – Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4; kom. 605 233 175

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:

http://mojSZEFtoJA.pl/

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebook’u:

https://www.facebook.com/mojSZEFtoJA/

Kto może się starać o dotację?

Osoby niepracujące powyżej 30 roku życia zamieszkujące lub uczące się na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza (które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej) należące do co najmniej jednej z grup:

- kobiety,

- osoby z wykształceniem średnim lub niższym,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne.

Na co można otrzymać dotację?

Około 25 000 zł dotacji można otrzymać na:

- zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, oprogramowania, prace remontowe i budowlane,

- zakup towarów,

- inne niezbędne koszty związane z prowadzeniem firmy: reklama, koszty bieżące przez 3 pierwsze miesiące (ZUS, materiały biurowe, koszty telekomunikacyjne, najem lokalu).

Jaką firmę można założyć?

Dzięki środkom z dotacji można np. wyposażyć i rozreklamować salon fryzjerski, kosmetyczny, otworzyć firmę sprzątającą, krawiecką, zakupić niezbędne narzędzia i maszyny do wykonywania prac remontowo - wykończeniowych, prowadzenia warsztatu samochodowego, zakupić sprzęt i oprogramowanie do wykonywania usług fotograficznych, graficznych, informatycznych, rozpocząć działalność handlową - wyposażyć i zakupić towar do małego sklepu, założyć sklep internetowy.

Proces rekrutacji

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/ (należy opisać swój pomysł na biznes) i złożyć go w czasie trwania rekrutacji w wybranym Punkcie Obsługi.

Jeśli pojawią się problemy bądź wątpliwości można zwrócić się z prośbą o konsultację do Punktu Obsługi. Po pozytywnej weryfikacji formularza odbywa się rozmowa z doradcą.

Szkolenia, doradztwo, biznesplan i konkurs na dotację

W tym etapie każdy uczestnik/czka bierze udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia firmy, w tym księgowości, marketingu oraz warsztatów z negocjacji, obsługi klienta, asertywności. Po kilkudniowych szkoleniach uczestnicy/czki indywidualnie omawiają swój pomysł na biznes z doradcą biznesowym, przekładają go na konkretne działania, warunki rynkowe, udoskonalają koncepcję firmy, określają wyniki finansowe – przychody i koszty, a w konsekwencji tworzą biznes plany.

Zakładanie firmy

Uczestnicy/czki projektu, których biznes plany zostały pozytywnie ocenione otrzymują bezzwrotną dotację w kwocie  ok. 25 000 zł (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia). Po pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji Uczestnicy/czki zakładają swoje firmy (jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną zawartą między uczestnikami/czkami projektu), podpisują umowę i otrzymują dotację na konto bankowe. Przy podpisywaniu umowy nie są wymagane poręczenia/ zabezpieczenia od osób trzecich (w przypadku osób posiadających małżeńską wspólność majątkową wymagane jest poręczenie współmałżonka).

Prowadzenie firmy

Zgodnie z wymogami firma powinna być prowadzona minimum przez 18 miesięcy. Po otrzymaniu dofinansowania Uczestnicy/czki projektu nie pozostają bez wsparcia- mogą korzystać z doradztwa prawnego, księgowego, marketingowego itp.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje