czwartek, 2 listopada 2023 10:57

Powiat brzeski: Czerwona Droga po modernizacji

Autor Katarzyna Jamróz
Powiat brzeski: Czerwona Droga po modernizacji

W drugiej połowie października zakończył się remont ponad półkilometrowego odcinka jezdni w ciągu ulicy Czerwonej w Okocimiu. Odbiór prac, których koszt wyniósł 676 tysięcy złotych, nastąpił w przeddzień Wszystkich Świętych.

Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Lasami Państwowymi, które z Funduszu Leśnego przyznały na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 436 tysięcy złotych. Środki własne gminy Brzesko to 240 tysięcy złotych. Modernizacji został poddany odcinek o długości 565 metrów. Jezdnia została poszerzona z 3,7 do 4 metrów.

W poniedziałek (30 października) droga została oficjalnie oddana do użytku. W odbiorze technicznym uczestniczyli burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, sekretarz Nadleśnictwa Brzesko Jarosław Bielan, dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Bogdan Dobranowski, kierownik robót Krystian Duch oraz Wojciech Krzyżak – właściciel Zakładu Produkcyjno-Handlowego wykonującego zadanie.

Fot. UM Brzesko

Brzeski samorząd ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w kwestii remontów dróg eksploatowanych przez Nadleśnictwo Brzesko w związku z prowadzoną przez tę instytucję działalnością. Jedną z takich ulic jest właśnie Czerwona Droga w Okocimiu, która wspólnymi siłami modernizowana była ostatnio dwukrotnie, w 2018 i 2020 roku.

Za każdym razem remontowi poddawany był inny odcinek. Prace polegają nie tylko na wymianie nawierzchni drogowej. Przykładowo, trzy lata temu nowy asfalt położono na długości 120 metrów, zwiększona została też szerokość tego odcinka, co ma istotny wpływ na poprawę komfortu jazdy poruszających się tym szlakiem kierowców. Dzięki sukcesywnie prowadzonym tutaj modernizacjom znikają utrudnienia wywoływane przez ciężkie samochody, a odczuwane przez mieszkańców posesji znajdujących się przy drodze. Cała ulica ma długość 2,8 kilometra. W związku z prowadzoną gospodarką leśną występuje tutaj wzmożony ruch drogowy. Stan tej drogi (i innych o podobnym przeznaczeniu) jest na bieżąco monitorowany, co pozwala szybko podejmować działania w kierunku poprawy jej struktury.

Inf./Fot. UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka