czwartek, 3 października 2019 08:50

Powiat gorlicki: 28 osób niepełnosprawnych dostanie pracę

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat gorlicki: 28 osób niepełnosprawnych dostanie pracę

W Gładyszowie będą nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Województwo Małopolskie przekazało środki z PFRON na stworzenie nowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gładyszowie (powiat gorlicki). 2 października odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Fundacją „Ilios” Słońce Szczęścia z Gładyszowa.

Jak podaje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, na mocy umowy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowane zostaną koszty utworzenia oraz działalność obsługowo-rehabilitacyjna ZAZ.

– Środki, które zostały przekazane na stworzenie nowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gładyszowie zapewnią przede wszystkim nowe miejsca pracy dla 28 niepełnosprawnych osób o najwyższych stopniach niepełnosprawności. To nasze wspólne działanie, zmierzające do poprawy możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a także poprawiające i wspierające warunki funkcjonowania w codziennym życiu i zawodowej integracji. To bardzo ważne, by kolejne inwestycje w Małopolsce były ukierunkowane na potrzeby osób niepełnosprawnych w naszym regionie – powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie prowadził działalność o charakterze produkcyjno-usługowym (m.in. prowadzenie gospodarstwa rolno-hodowlanego z obsługą pasieki, działalność noclegowo-gastronomiczną oraz usługowo-remontową).

– Ponadto w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej każda z osób zostanie objęta indywidualnym programem rehabilitacji zawodowej i społecznej, dzięki czemu w przyszłości będzie mogła kontynuować swoją karierę zawodową na rynku pracy – informuje Województwo Małopolskie

Obecnie w Małopolsce funkcjonuje 10 zakładów aktywności zawodowej zatrudniających łącznie 364 osoby niepełnosprawne.

Gorlice - najnowsze informacje