piątek, 12 lutego 2021 12:30

Powiat Miechowski: Uczniowie korzystają z funduszy unijnych

Autor Mirosław Haładyj
Powiat Miechowski: Uczniowie korzystają z funduszy unijnych

Powiat Miechowski realizuje projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 1 836 229 zł, z czego kwota dofinansowania – 1 652 606 zł. Dzięki wspomnianemu projektowi w poszczególnych szkołach udało się dotychczas zrealizować następujące inwestycje i działania.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie:

  • modernizacja trzech sal lekcyjnych (dwie w budynku przy ul. Racławickiej, jedna przy ul. Sobieskiego) – 55 941 zł
  • zakup komputerów i drukarek – 24 529 zł,
  • zakup tachimetru elektronicznego – 21 402 zł,
  • zakup zestawu sztućców i zastawy stołowej – 6 619 zł,

50 uczniów wzięło udział w stażach zawodowych u 37 pracodawców. Stypendium stażowe wynosiło 2 tys. 300 zł. Ponadto przyznano 10 stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Wysokość stypendium to 1 tys. zł/m-c przyznawane przez okres 10 m-cy.

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie:

  • zakup rozsiewacza nawozów – 43 050 zł,
  • zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej: sokowirówki, ekspresu do kawy, młynka do kawy, mieszarki planetarnej – 14 010  zł,

27 uczniów wzięło udział w stażach zawodowych u 13 pracodawców. Stypendium stażowe wynosiło również 2 tys. 300 zł. Przyznano 5 stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (jego wysokość i czas przyznawania analogiczny jak w ZS Nr 1).

Inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie
Fot.: Photo by Green Chameleon on Unsplash

Miechów - najnowsze informacje