piątek, 26 kwietnia 2019 11:19

Powiat zdobył dofinansowanie na remont dróg

Autor Mirosław Haładyj
Powiat zdobył dofinansowanie na remont dróg

Dwie drogi powiatu miechowskiego znalazły się na ostatecznej liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Aż 70% wartości zadania tj. 3 194 935 zł udało się pozyskać na przebudowę drogi powiatowej nr 1193K relacji Chrapy-Przybyslawice-Książ Wielki odcinek Przybysławice – granica gminy długości 4,703 km. Pozostałe 1 369 258 zł po połowie wyłoży powiat z gminą Kozłów.

Niewiele mniej, bo 60% dofinansowania (1 192 800 zł) ze wspomnianego Funduszu, powiat pozyskał na przebudowę drogi nr 1155K w miejscowości Ulina Wielka odcinek długości 985 m. Do tego zadania powiat i gmina Gołcza również w systemie 50/50 dołożą razem 795 200 zł.

Informację o dodatkowym dofinansowaniu przekazał władzom powiatu Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik na roboczym spotkaniu w miechowskim starostwie w środę 24 kwietnia 2019 r. U starostów gościł również dyrektor krakowskiego Oddziału GDDKiA – Tomasz Pałasiński.

Starostowie Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski nie tylko dziękowali wojewodzie za przyznane fundusze na wspomniane drogi. Poruszyli również szereg spraw drogowych dotyczących naszego powiatu, w tym przekierowanie ruchu samochodów ciężarowych na północną obwodnicę Miechowa.

Fot. i inf.: Powiat Miechów

Miechów - najnowsze informacje