poniedziałek, 3 czerwca 2024 09:17

7,5 mln zł na stabilizację osuwiska w Zagórzanach. Czekano na to blisko 15 lat

Autor Marzena Gitler
7,5 mln zł na stabilizację osuwiska w Zagórzanach. Czekano na to blisko 15 lat

Prawie 7,5 mln zł otrzyma Gmina Gdów na stabilizację osuwiska w Zagórzanach. Osuwisko, które powstało w 2007 i uaktywniło się w 2010 roku, zagraża drodze wojewódzkiej łączącej Wieliczkę z Tymową (w powiecie brzeskim).

27 maja w Zagórzanach w obecności wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 966 w miejscowości Zagórzany. Inwestycja zakłada stabilizację osuwiska, które zagraża infrastrukturze drogowej. Teraz znalazły się pieniądze na wykonanie kosztowych prac. Dzięki dotacji wysokości ponad 7,5 mln zł droga zostanie przebudowana a skarpy umocnione. Przewidziano zabezpieczenie drogi. Zaplanowano również odwodnienie w formie drenażu francuskiego oraz rowów otwartych wzdłuż drogi, umocnionych korytkami betonowymi. Częścią inwestycji jest też rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 na długości 90 m.

Inwestycja obejmie m.in. poszerzenie jezdni do siedmiu metrów, przebudowę skarp przy drodze wojewódzkiej nr 966, wraz z zabezpieczeniem osuwiska nr 16224 q Zagórzanach. M.in. w osuwającą się skarpę zostaną wbite żelbetonowe pale o średnicy 0,6 m. Zmodernizowany zostanie most (przepust drogowy) i powstanie kanalizacja deszczowa, co uchroni drogę przed zalaniem. Aby zwiększyć komfort mieszkańców, na modernizowanym odcinku jezdni zostaną zamontowane bariery energochłonne. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

- Dla samorządu województwa małopolskiego to dobry dzień, bo dzisiaj podpisywana jest umowa na blisko 7,5 mln zł dofinansowania. Wartość inwestycji to blisko 10 mln zł. I też jasno trzeba powiedzieć, że bez wsparcia rządowego, bez wsparcia zewnętrznego ciężko realizować duże inwestycje – podkreślił wicemarszałek województwa małopolskiego, Łukasz Smółka.

- To jest duży zaszczyt dla gminy, że kolejne zadanie drogowe przy drogach wojewódzkich jest wykonywane na terenie naszej gminy. Droga 966 to jest droga, która idzie w kierunku południowym, koło Limanowej, Nowego Sącza. To osuwisko, które tu się pojawia, to jest duże osuwisku od wielu, wielu lat – powiedział wójt Zbigniew Wojas, dziekując za kolejne wsparcie, które trafiło do Gminy Gdów.

- Osuwisko w Zagórzanach jest aktywne i czynne od wielu lat, jednak w ostatnich latach stało się bardzo niebezpieczne i uciążliwe, w związku z powyższym ważne jest, aby to osuwisko z jednej strony zabezpieczyć, ale z drugiej zrobić to w sposób kompleksowy. Jak wiemy, są to rzeczy kosztowne, bardzo skomplikowane, stąd szybkie działanie. Na mój wniosek zespół osuwiskowy, który działa przy wojewodzie małopolskim zaopiniował to zadanie. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał potężne środki na realizację tego zadania. Dzięki tym środkom osuwisko to kompleksowo zostanie zabezpieczone jeszcze w tym roku. Pozwoli to na pełną przepustowość drogi, zabezpieczenie interesów mieszkańców oraz wszystkich korzystających z tej drogi – powiedział Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Osuwisko w Zagórzanach uaktywniło się w 2007 r., a od roku 2010 zwiększyło swoją aktywność. W miejscu wystąpienia uszkodzeń na drodze znajdują się wyraźne przejawy przemieszczeń grawitacyjnych w postaci łukowo zarysowanych szczelin i uskoków. Na wschód od obecnego nasypu teren jest nierówny, a drzewa są wygięte, co wskazuje na aktywność procesów grawitacyjnych poniżej obecnie przebiegającej drogi.

W 2019 r. została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska, na której przygotowanie samorząd województwa małopolskiego otrzymał z budżetu państwa środki w wysokości niemal 92 tys. zł. W 2022 r. został opracowany projekt budowlany (zaktualizowany w maju 2023 r.), którego przygotowanie otrzymało wsparcie w kwocie ponad 96,4 tys. zł.

W sumie w tej transzy wsparcia z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, do Małopolski popłynęło 15 mln zł. Wraz z dotacją dla Gdowa w powiecie wielickim, środki popłynęły też do powiatu myślenickiego, gdzie stabilizacji wymaga osuwisko w Dobczycach.

fot. MUW

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka