środa, 29 marca 2023 07:47

Produkty XYPEX – skuteczna hydroizolacja betonu

Autor Artykuł zewnętrzny
Produkty XYPEX – skuteczna hydroizolacja betonu

Produkty XYPEX znajdują zastosowanie jako izolacja przeciwwodna fundamentów różnego typu budynków oraz budowli. Często stosowane są jako hydroizolacja i zabezpieczenie przed agresją chemiczną różnego rodzaju zbiorników w obiektach takich jak np. oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody. Pozwalają na skrócenie czasu robót oraz uproszczenie projektu. Dzięki nim możliwe staje się zmniejszenie kosztów wiążących się z wykonaniem izolacji. Wyłącznym dystrybutorem technologii oraz materiałów XYPEX na terenie Polskie jest firma KRYSTAL-BET Sp. z o.o. . Oferuje ona szeroką gamę produktów.

Materiały XYPEX

Produkty Xypex zaprojektowano tak, aby pracowały wewnątrz struktury betonu. Chemia Xypex penetruje pory i kapilary betonu, reagując z produktami ubocznymi hydratacji cementu oraz niezhydratyzowanymi i częściowo zhydratyzowanymi cząstkami cementu. Na skutek tych procesów  formuje się  nierozpuszczalna i trwała struktura krystaliczna.

Domieszki do betonu

Domieszki do betonu Admix C-serie to produkty specjalistyczne dodawane podczas przygotowywania mieszkanki betonowej. Stosowane są one w celu zapewnienia hydroizolacji betonu oraz ochrony przed agresją chemiczną. Domieszka Bio-San C500 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie może gromadzić się siarkowodór, np. w rurociągach kanalizacyjnych o długiej retencji, stacjach pompowania i podnoszenia ścieków czy też w zamkniętych konstrukcjach oczyszczalni ścieków.

Produkty do stosowania na powierzchnię

Jednym z produktów należących do tej kategorii jest XYPEX Concentrate. Jest to proszek, który po zmieszaniu z wodą nanoszony jest na powierzchnię betonu. Gdy służy do uszczelniania bruzd w stykach konstrukcyjnych, wypełniania raków czy też naprawy pęknięć produkt ten mieszany jest z wodą do uzyskania konsystencji półsuchego kitu. XYPEX Modified może być stosowany jako warstwa wzmacniająca XYPEX Concentrate bądź też samodzielnie jako forma zabezpieczenia przeciwwilgociowego na zewnętrzne powierzchnie ścian fundamentowych. XYPEX FCM przeznaczony do naprawy ruchomych pęknięć w konstrukcjach betonowych oraz regeneracji zniszczonego betonu.

Produkty to aplikacji metodą „dry-shake”

Dzięki XYPEX Concentrate DS1 możliwe staje się uszczelnianie oraz zabezpieczanie dużych powierzchni poziomych takich jak posadzki czy płyty fundamentowe poprzez zacieranie.

Materiały zapewniające ochronę betonu przed wysychaniem

XYPEX Gamma Cure ma za zadanie zabezpieczyć powierzchnię betonu przed wysychaniem i przyspieszyć działanie procesów krystalizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku powierzchni pionowych, które poddane są działaniu dużego nasłonecznienia, wysokich temperatur czy też nadmiernemu osuszaniu przez wiatr.

Produkty do napraw i tamowania przecieków

W ofercie znajdują się również produkty przeznaczone do naprawy betonu, jego uszczelniania i ochrony. Mają one za zadanie zatrzymywać wodę przeciekającą nawet pod dużym ciśnieniem. Służą do uzupełniania i naprawy wad betonu, odnawiania nawierzchni oraz naprawy pęknięć czy nieszczelnych styków. XYPEX Patch’n Plug to szybkosprawna zaprawa cementowa, która przeznaczona jest do tamponażu aktywnych wycieków wody. XYPEX MEGAMIX II z Bio-San  jest zaprawą naprawczą do uzupełniania i renowacji zniszczonego betonu w trudnych ścieków, szczególnie  tam gdzie gromadzi się siarkowodór.

Prawidłowy dobór materiałów i ich właściwe zastosowanie są bardzo ważne. Kadra techniczna KRYSTAL-BET służy pomocą w doborze odpowiednich produktów i chętnie udzieli informacji dotyczących ich prawidłowego zastosowania.

Głos24 EXTRA - najnowsze informacje

Rozrywka