środa, 1 lipca 2020 15:05

Promesy dla szpitala, samorządów i organizacja strefy gospodarczej

Autor Mirosław Haładyj
Promesy dla szpitala, samorządów i organizacja strefy gospodarczej

Dwa ważne wydarzenia z punktu widzenia rozwoju Powiatu Miechowskiego, miały miejsce 30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Miechowie. Szpital św. Anny w Miechowie oraz lokalne samorządy otrzymały promesy inwestycyjne z rąk wicemarszałka. Z kolei przy udziale m.in. Krzysztofa Mazura, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dyskutowano i podjęto kolejne kroki w celu utworzenia strefy gospodarczej w Gminie Książ Wielki.

Największy bon inwestycyjny Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wręczył Mirosławowi Drożdżowi, dyr. Szpitala św. Anny w Miechowie. W ramach Funduszy Europejskich - Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, Szpital pozyskał prawie 1,2 mln zł na nową karetkę pogotowia oraz sprzęt medyczny wspomagający walkę z koronawirusem, w tym m.in.: koncentratory tlenu, urządzenia do aktywnej regulacji ciała pacjenta, urządzenia do biodekontaminacji, komorę izolacyjną, lampy bakteriobójcze, hełmy do wentylacji, kamery na stanowiska intensywnej terapii, aparat do znieczulania, diatermie chirurgiczne i meble. W ramach projektu szpital otrzyma także kompletnie wyposażony nowy ambulans.

Drugą co do wielkości promesę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego otrzymał burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski na „Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów”. Jest to zadanie opiewające na ok. 2,5 mln zł. Koncepcja wdrożenia systemu informatycznego e-woda zakłada utworzenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców oraz przedsiębiorców do cyfrowych e-usług publicznych w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej.

Gmina Słaboszów stawia na obniżenie niskiej emisji. Wójt Marta Vozsnak otrzymała promesę  na zadanie opiewające na ok. 935 tys. zł. Zadanie przewiduje wymianę 45 źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze wraz z odpowiednim przystosowaniem do nich instalacji wewnętrznych (co, cwu) w budynkach mieszkalnych w Gminie Słaboszów.

Wicemarszałek Smółka w imieniu Zarządu Województwa rozdysponował także środki na modernizację dróg dojazdowych do pól, łącznie ponad 830 tys. zł. Wsparcie na ten cel otrzymały gminy: Miechów, Gołcza, Kozłów, Słaboszów, Książ Wielki.

Strefa gospodarcza szansą na skok cywilizacyjny Powiatu Miechowskiego

Druga część spotkania skupiła się wokół organizacji strefy gospodarczej na gruntach powiatu w gminie Książ Wielki. Według oceny Wojciecha Przybylskiego, Prezesa Krakowskiego Parku Technologicznego, skala ambicji utworzenia strefy ma charakter skoku cywilizacyjnego. Dzięki temu cały subregion może się zmienić o lata świetlne.

Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju wspomniał, iż realną barierą rozwoju Małopolski jest brak większych terenów inwestycyjnych. Dlatego też obszar w Gminie Książ Wielki nabiera jeszcze większego znaczenia, także w kontekście budowy drogi S7 i węzła komunikacyjnego z sąsiadującymi z gruntami wyznaczonymi pod strefę. W jego ocenie, teren ten ma potencjał rozwojowy dorównujący Niepołomicom. Przedstawiciel rządu obiecał, że w Warszawie i przy każdej okazji będzie mówił o potencjale inwestycyjnym Północnej Małopolski.

Dla Samorządu Województwa Małopolskiego ważne jest to, żeby również ziemia miechowska się rozwijała – podkreślał Wicemarszałek Łukasz Smółka. Uważa, że kolejnym kamieniem milowym do utworzenia strefy na ziemi miechowskiej jest znalezienie środków na uzbrojenie terenu.

A że potrzebne są środki niemałe, przekonywał Łukasz Słoniowski, Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Według optymistycznych szacunków, koszt uzbrojenia 1m2 wynosi 60 zł. Przytaczane wcześniej Niepołomice niegdyś na ten cel w latach 2005-2010 wydały 30,5 mln zł.

- Perspektywy są świetlane – ocenił Krzysztof Świerczek, Przewodniczący Rady Powiatu przyznając równocześnie, że droga do celu jest wyboista i kosztowna. - Pora jednak przestać mówić, a przystąpić do działania – stwierdził. Według przewodniczącego, najbliższe 3 lata do powstania nowej „siódemki” będą kluczowe do przygotowania terenu pod inwestorów. Dlatego też należy jak najlepiej wykorzystać ten czas.

Radosław Kurek, dyr. Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zauważył, że perspektywa utworzenia strefy gospodarczej na Miechowszczyźnie jest szansą nie tylko do rozwoju na poziomie lokalnym. Uważa, że cenne jest, że ten temat pojawia się wraz ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym pandemią, co może dać impuls do rozpędu gospodarki.

Po dyskusji i nakreśleniu kierunków działań w kierunku organizacji strefy w Gminie Książ Wielki, uczestnicy spotkania udali się do Zygmuntowa, by naocznie przekonać się o potencjale gospodarczym tej części Powiatu Miechowskiego.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje