środa, 16 września 2020 14:57

Protesty miały sens. Będzie więcej na bony

Autor Marzena Gitler
Protesty miały sens. Będzie więcej na bony

Zarząd Województwa Małopolskiego ponad dwukrotnie, do 33,3 mln złotych zwiększył pulę środków przeznaczonych na bony dla samozatrudnionych w ramach Tarczy Antykryzysowej. To reakcja na protesty po pierwszym konkursie, który odbył się 31 sierpnia.

Nowa, wyższa kwota ta pozwoli objąć wsparciem wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w dniu 31 sierpnia, a także tych, którzy zgodnie z regulaminem konkursu złożyli zgłoszenie problemów w działaniu generatora, tj. drogą elektroniczną na adres helpdesk@tarcza.malopolska.pl do dnia 1 września 2020 r - zapowiada Zarząd Województwa Małopolskiego.

Łącznie wsparcie uzyskać będzie mogło 3699 wnioskodawców, w tym 2317, którzy złożyli wnioski 31 sierpnia oraz 1382, którzy zgłosili reklamacje na działanie systemu w sposób i w terminie określonych regulaminem naboru.

W celu zwiększenia puli środków Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o skorygowaniu wniosku o zmianę programu operacyjnego, będącego w trakcie uzgodnień z Komisją Europejską. Aby wesprzeć większą liczbę samozatrudnionych przesunięte zostaną środki z innych dziedzin: rozwoju mikroretencji oraz w części z rewitalizacji na obszarach wiejskich. Zmiana ta wymaga przede wszystkim akceptacji Komisji Europejskiej.

Dzisiejsza decyzja poprzedzona była dokładną analizą przebiegu naboru. Przeprowadzona weryfikacja potwierdziła wystąpienie problemów technicznych ze złożeniem wniosku, które nie były zawinione przez wnioskodawców. Weryfikacja od strony informatycznej potwierdziła również, że nie doszło do ataku przez programy służące do automatycznej wysyłki wniosków (tzw. boot’y). Jednocześnie należy podkreślić, że system informatyczny wykonał swoje zadanie, tj. przyjął wnioski do wysokości 130% alokacji naboru.

W opisanej powyżej sytuacji nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na anulowanie naboru, natomiast są spełnione przesłanki dla uznania zgłoszonych reklamacji. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na wsparcie pozwoli na pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych zgodnie z regulaminem reklamacji.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości będzie kontaktować się w najbliższych dniach z każdym z wnioskodawców, którzy złożyli reklamacje zgodnie z regulaminem - w celu umożliwienia złożenia wniosku. Wypłata środków nastąpi po przeprowadzeniu oceny wniosków, podpisaniu i odesłaniu umów przez wnioskodawców. Przewidywany termin wypłacania środków finansowych z bonu dla samozatrudnionych rozpocznie się w październiku,  po decyzji Komisji Europejskiej o przesunięciu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

"Presja ma sens! Urząd Marszałkowski przyznał, że wystąpiły problemy przy składaniu wniosku w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jeszcze nie wszystko się udało, bo razem z Markiem Sową, Posłem na Sejm RP i radnym Krzysztofem Nowakiem apelowaliśmy o zwiększenie środków, tak aby otrzymał jest każdy kto złożył poprawny wniosek na 1 etapie. Tymczasem Urząd Marszałkowski dokonał zwiększenia, ale tylko tak aby środki wypłacić również tym, którzy w terminie zgłosili problemy z działaniem generatora. Także nie odpuszczamy, będziemy dalej działać w tej sprawie" - podsumował komunikat poseł Aleksander Miszalski, który wraz z Sową i Nowakiem interweniował w tej sprawie po nieprawidłowościach zgłaszanych do nich przez małopolskich przedsiębiorców, którzy nie mogli wysłać swoich wniosków w wyznaczonym terminie.

Presja ma sens❗️ Urząd Marszałkowski przyznał, że wystąpiły problemy przy składaniu wniosku w ramach Małopolskiej Tarczy...

Posted by Aleksander Miszalski - Poseł na Sejm RP on Tuesday, September 15, 2020

Przypominamy, że w konkursie, który odbył się 31 sierpnia bony na wsparcie finansowe dla firm, które ucierpiały w wyniku pandemii przyznawano na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego też, aby otrzymać dofinansowanie, decydowała kolejność zgłoszeń i odrobina szczęścia. Według przedsiębiorców było to niesprawiedliwe zagranie ze strony urzędu, gdyż między ubiegającymi się o granty szanse były nierówne. Cała dostępna pula środków została wydana i wykorzystana w zaledwie kilka minut. Większość przedsiębiorców miała poważne trudności w wysłaniu wniosku przez generator dostępny na stronie internetowej.

W związku z protestami odbyła się interwencja poselska i konferencja prasowa posłów i radnego z PO.

Kraków. Małopolska Tarcza Antykryzysowa ustawiona? Przedsiębiorcy domagają się wyjaśnień!
W piątek, 31 sierpnia został zorganizowany II etap naboru wniosków otrzymanie o wsparcia finansowego dla firm, które ucierpiały w wyniku pandemii. Pojawiło się jednak wiele wątpliwości, co do poprawności i prawdziwości przeprowadzanego konkursu.
koronawirus najnowsze informacje
Kraków

Kraków - najnowsze informacje