środa, 17 lipca 2019 10:01

Hebdów: Kim jest kapłan, za którym murem stanęło 1000 parafian?

Autor (red)
Hebdów: Kim jest kapłan, za którym murem stanęło 1000 parafian?

Cichy, skromny, uczciwy, życzliwy, serdeczny, pracowity, dobry gospodarz, rozumie każdego człowieka i każdemu stara się pomóc. Takie cechy wymieniło niezależnie od siebie kilkanaście osób, kiedy zapytaliśmy co wyróżnia proboszcza z Hebdowa spośród innych księży.

Kim jest kapłan, za którym murem w czerwcu 2019 roku stanęło blisko 1000 parafian z Parafii w Hebdowie podpisując się pod listem do prowincjała Zakonu Pijarów i biskupa kieleckiego, aby ks. mgr Józef Ostręga mógł nadal pełnić urząd proboszcza w Hebdowie?

Przybliżmy sylwetkę zakonnika. Pięćdziesiąt lat temu (1969) Józef Ostręga otrzymał dyplom dla najlepszego maturzysty w Liceum O.O. Pijarów w Krakowie.  Zaraz po maturze wstąpił do Zakonu Ojców Pijarów, gdzie studiował w latach 1969-1975. Studia ukończył Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy przedkładając pracę magisterską z zakresu historii kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na kapłana, ojca z Zakonu Polskiej Prowincji Pijarów został wyświęcony 30 maja 1975 roku przez biskupa Albina Małysiaka. Po otrzymaniu święceń prowadził oazy w Krościenku, podjął też pracę duszpasterską i wychowawczą w internacie przy Liceum Ojców Pijarów w Krakowie. Następnie pełnił posługę katechety w różnych placówkach księży Pijarów. Pracował kolejno w Łowiczu, Bolszewie (nad morzem), Krakowie Wieczystej. Wielokrotnie organizował pielgrzymki do Rzymu. Odprawiał z Ojcem Świętym Janem Pawłem II mszę świętą w Kaplicy Klementyńskiej.

Ksiądz mgr Józef Ostręga zostaje proboszczem w Hebdowie w dniu 5 września 1988 roku. Kiedy trafił do Hebdowa zarówno budynek kościoła, jak i zabudowania klasztorne wymagały pilnego remontu. Pierwsze prace polegały na wyremontowaniu dachu nad kościołem, założono rynny, wykonano odwodnienie. Kolejny etap prac obejmował renowację kopuły kościoła, ołtarza głównego, kaplicy Matki Boskiej Hebdowskiej. Odnowiono figurę Madonny zwanej Panią Hebdowską, która jest największym skarbem Sanktuarium Maryjnego w Hebdowie. Później odnowiono dwie boczne kaplice, kaplicę oratoryjną i stalle. W kolejnych latach udało się odnowić bardzo zniszczone XVIII. wieczne obrazy: św. św. Piotra i Pawła, św. Norberta, św. Stanisława, św. Józefa z Dzieciątkiem. Odrestaurowano m.in. zabytkową ambonę, ołtarz Matki Bożej Starobrzeskiej, ołtarze w nawach bocznych. Pieczołowicie odnawiane są freski w nawie głównej i bocznych.

Wierni podkreślają też ogrom pracy, jaki został w ostatnich latach wykonany na hebdowskim cmentarzu. – Cmentarz jest zadbany, czysty, alejki wybrukowane. Na miarę potrzeb i możliwości jest oświetlony – mówi Joanna Tataruch. – Kaplica cmentarna, która przez wiele lat stała nieużyteczna, zaczęła spełniać swoją funkcję, dopiero kiedy zajął się nią nasz proboszcz – dodaje  Barbara Niciarz.

Proboszcz Ostręga co roku zabiega o środki na renowację z różnych instytucji. Swój udział w remontach mają także parafianie i pielgrzymi. Tematem na odrębny artykuł jest remont klasztoru w Hebdowie wykonany przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. My skupiamy się w tym artykule tylko na budynku kościoła, którym zarządza proboszcz.

Jak podkreślają parafianie, tym co wyróżnia hebdowskiego proboszcza jest głęboka duchowość. – Jest przede wszystkim kapłanem, o którym mogą marzyć prawdziwi parafianie. Jest człowiekiem prawym, skromnym, nigdy nie prosił o datki. Jest człowiekiem wielkiej pokory. Umie zjednać dzieci, młodzież, jak również wysłuchać osób starszych – mówi Zofia Grodowska. Z inicjatywy ks. Józefa w dniu 16 października 2003 roku z okazji 25. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II zostaje odsłonięty i poświęcony pomnik papieża Polaka. Rok później, 8 grudnia 2004 roku w ołtarzu głównym w Hebdowie, obok figury Matki Bożej w Hebdowie zostają umieszczone dary od Ojca Świętego Jana Pawła II. Są to piuska papieska z dedykacją papieską i różaniec od papieża. Od tego czasu, obchodzony corocznie grudniu Dzień Pielgrzyma w Hebdowie przyciąga tłumy, w tym dziesiątki pocztów sztandarowych. Pamiętajmy też, że z inicjatywy ks. Józefa w kościele hebdowskim postawiono popiersie św. Jana Pawła II Wielkiego. – Z inicjatywy proboszcza powstał pomnik, ale też zmieniło wygląd otoczenie przy pomniku. Postawiono ławeczki, nasadzono kwiaty i krzewy ozdobne – podkreśla Renata Wesołowska.

Pisząc o Hebdowie nie sposób zapomnieć o okresie Wielkanocnym i Bożego Narodzenia. To tutaj corocznie ks. Józef przygotowuje w XII. wiecznych podziemiach Grób Pański, który za każdym razem niesie inne przesłanie do wiernych. To tutaj, w ciszy i skupieniu modlą się corocznie setki wiernych w czasie poprzedzającym Wielką Noc. I urokliwe Boże Narodzenie. Proboszcz dba o żywe leśne choinki do kościoła, i oto, aby pięknie świeciły. Corocznie w kościele, jak i przed kościołem wykonuje oświetloną, kolorową szopkę. Nad bramą wejściową świeci Gwiazda Betlejemska.

Proboszcz Ostręga przywiązuje duża wagę do systematycznej modlitwy różańcowej. Wierni modlą się w kościele i na pielgrzymkach, a nawet przed kościołem, od kiedy to z inicjatywy hebdowskiego proboszcza uroczyście poświęcono w dniu 16 października 2005 roku kamienny różaniec przed kościołem, gdzie paciorki różańca zastępują duże kamienie. Wierni podkreślają też wyjątkowość corocznie przygotowywanej I-szej Komunii Świętej w Hebdowie. Dzieci siadają przy wspólnym stole nawiązując tym samym do Ostatniej Wieczerzy. A do tego wyjątkowa i przyjazna atmosfera tworzona przez ks. Józefa.

Parafianie z Hebdowa podkreślają swoją wdzięczność dla proboszcza za organizowanie corocznie zarówno pielgrzymek krajowych, jak i zagranicznych. – Dzięki Ks. Ostrędze jeździmy na pielgrzymki krótsze i dalsze. Ja, jako babcia mogę cieszyć się z tych wyjazdów razem z wnukami – mówi Zofia Grodowska.

Warta podkreślenia jest też wieloletnia współpraca ks. Józefa z ministrantami. – Ks. Józef jest księdzem dla wszystkich. Msza odprawiana przez Niego to prawdziwa modlitwa. Gdy przybył do Hebdowa miałem 6 lat. Niejednokrotnie pomagałem mu przy łataniu dziur w ścianach na plebani. Przez 30 lat jestem ministrantem i zawsze mam dobry kontakt z księdzem. Jest prawdziwym przyjacielem człowieka – powiedział nam Mateusz Sędek.

Na koniec przytoczmy kilka opinii parafian o proboszczu z Hebdowa.

Jest oddanym swojej pracy, parafii i parafianom. Za jego kadencji bardzo dużo zmieniło się w zwyczajach funkcjonowania kościoła w Hebdowie. Cały czas wprowadzane są nowości w organizowanych uroczystościach kościelnych. Kiedy zbliżają się święta, z ciekawością wyczekujemy co nowego nasz proboszcz w tym roku wymyślił, czym nas zaskoczy np: jaka będzie szopka w kościele, jakie nowości przed kościołem, a zawsze jest co oglądać. Wystrój Boże Grobu, nigdy się nie powtórzył. W wystroju zawarte są w myśli biblijne, myśli historyczne - mówi Dominika Resil – Molo.

Renata Buczek podkreśla, że proboszcz jest przyjacielem parafian otwartym zawsze na pomoc dla potrzebujących.

- Ks. Józef jest księdzem z powołania, mającym bardzo proste religijne zasady. Traktuje każdego człowieka tak samo. Przez 30 lat pobytu tutaj zjednał sobie wielu przyjaciół. Ma swoje żelazne zasady, a jednocześnie nie jest konfliktowy, a jest ugodowy – mówi Bożena Sędek.

Jadwiga i Adam Niciarz mówią, że ks. Ostręga jest uczciwy, życzliwy, serdeczny, niezłomny i wierny prawdzie, wyróżniający się łagodnością i pokorą w podejściu do ludzi. – Jest kapłanem dostępnym dla nas przez 24 godziny. Żyje wśród nas i przejmuje się naszymi sprawami – dodają.

Obserwując dokonania hebdowskiego proboszcza w ostatnich 30 latach i słuchając wypowiedzi parafian na temat sprawowanej przez ks. Józefa posługi duszpasterskiej, nie można się dziwić,  że zarówno wspólnota parafialna, jak i wspólnota pielgrzymkowa z ulgą i radością przyjęły wiadomość pod koniec czerwca 2019, mówiącą o tym, że uwielbiany, kochany, lubiany i szanowany proboszcz ks. mgr Józef Ostręga nadal będzie prowadził Hebdowski Kościół, jako proboszcz.

A parafianie takie słowa dedykują swojemu proboszczowi w Hebdowie.

BĄDŹ TAKI, JAK DO TEJ PORY, BO TAKIEGO CIĘ KOCHAMY I TAKI NAM JESTEŚ WSZYSTKIM POTRZEBNY NA KOLEJNE LATA NASZEGO ŻYCIA.

Tekst i fot: Arkadiusz Fularski

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka