piątek, 29 grudnia 2023 12:59

Rada Powiatu Nowosądeckiego jednomyślnie przyjęła uchwałę budżetową na 2024 rok

Autor Patryk Trzaska
Rada Powiatu Nowosądeckiego jednomyślnie przyjęła uchwałę budżetową na 2024 rok

W trakcie posiedzenia Rady Powiatu Nowosądeckiego, pod przewodnictwem Romana Potonca, radni jednomyślnie zaakceptowali plan budżetowy na nadchodzący rok. Po prezentacjach artystycznych wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni podjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 274  569 286 zł, wydatki – 284 647 874 zł, a deficyt - 10 078 588 zł  (zostanie pokryty m.in. z kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków  pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych i  niewykorzystanych środków pieniężnych).

– Na początku grudnia wziąłem udział w Wielkiej Gali Polskiej  Przedsiębiorczości 2023 w Warszawie, gdzie otrzymałem statuetkę Orła  Polskiego Samorządu w kategorii STAROSTA 15-lecia – mówił starosta Marek  Kwiatkowski. - Ocenie podlegało wiele aspektów, w tym przede wszystkim  realizacja historycznej dla Sądecczyzny inwestycji jaką jest wybudowanie  Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach. W ciągu pięciu ostatnich  lat wydaliśmy na inwestycje ponad 315 milionów złotych, z czego 163  miliony pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Komisja konkursowa  doceniła również inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym remont i  modernizację ponad 130 kilometrów dróg, budowę 32 kilometrów chodników,  19 zmodernizowanych lub wybudowanych mostów oraz ponad sto doświetlonych  przejść dla pieszych. Dziękuję wszystkim radnym i jednostkom powiatowym  za współpracę i osiągnięcie tak dobrych wyników! (...) To bardzo dobry budżet! Pozwoli nam na realizację wielu inwestycji  mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu  Nowosądeckiego. Wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosą w przyszłym  roku 95 565 013,82 złotych, co stanowi 33,6% wydatków całego budżetu.  Będziemy też zabiegać o kolejne środki zewnętrzne – mówił starosta Marek  Kwiatkowski.

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę budżetową na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego. Przyszłoroczny  budżet poparli członkowie Klubu Radnych PiS na czele z przewodniczącym Antonim Porębą oraz Klubu Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna  Sądecczyzna” na czele z przewodniczącym Andrzejem Gancarzem.

Źródło: Powiat Nowosądecki

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka