poniedziałek, 13 maja 2024 09:03

Ratują od ognia już 110 lat. Faliszewiccy strażacy nagrodzeni medalem Polonia Minor

Autor Marzena Gitler
Ratują od ognia już 110 lat. Faliszewiccy strażacy nagrodzeni medalem Polonia Minor

11 maja swój jubileusz świętowała OSP w Faliszewicach. W obchodach strażackiego święta udział wzięli przedstawicie Sejmiku Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn. Jubileusz 110-lecia jednostki połączono z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła msza św. polowa w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Domosławicach, którą w intencji strażaków odprawił ks. Marek Kądziołka, proboszcz miejscowej parafii. Po nabożeństwie pododdziały OSP Faliszewice, jednostki z całej gminy Zakliczyn, które tego dnia świętowały Gminny Dzień Strażaka, oraz uczestnicy uroczystości przeszli przed Dom Strażaka w Faliszewicach, gdzie odbyła się dalsza cześć obchodów.

Po przypomnieniu dziejów jednostki-jubilatki, nie zabrakło gratulacji i życzeń licznie przybyłych gości. Życzenia przesłał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Gratulacje i życzenia przekazał strażakom z Faliszewic wiceprzewodniczący sejmiku małopolskiego, Wojciech Skruch. - To dobry moment do podziękowań dla druhów z OSP w Faliszewicach za lata pracy na rzecz lokalnego środowiska, ale także za wierność i kultywowanie tradycji. Właśnie takie postawy, taka działalność tworzą bogactwo kulturowe Małopolski - powiedział.

- 110 lat to kilka pokoleń strażaków, którzy wspierali i nieprzerwanie wspierają mieszkańców, są gotowi do poświęcenia i dbają o ich bezpieczeństwo, a jednocześnie włączają się w organizację wielu wydarzeń – mówił Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna, który wsparł organizację obchodów finansowo.

Wiceprzewodniczący sejmiku małopolskiego, Wojciech Skruch wręczył zasłużonej jednostce na ręce prezesa Mariana Skwarło, złoty medal Polonia Minor. To nagroda przyznawana przez samorząd województwa małopolskiego za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz Małopolski. Promesę jubileuszową od Powiatu Tarnowskiego przekazali wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Irena Kusion, Jacek Hudyma i radni powiatowi.  

Starszy brygadier PSP w Tarnowie Rafał Waśko przekazał życzenia od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztofa Gładysza.

Uroczystość uświetniły Orkiestra Dęta OSP Filipowice oraz Zakliczyńska Kapela Podwórkowa Gulony, a pyszny poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Faliszewicach. Nie zabrakło nawet jubileuszowego tortu ze zdjęciem najstarszego zabytkowego wozu gaśniczego, który posiada jednostka.

Po zakończeniu obchodów podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknej oprawy opublikował na Facebooku prezes OSP Faluszowice Marian Skwarło. "Pragnę bardzo podziękować (...) wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w pracach na przygotowanie i przebieg uroczystości. (...)  Jeżeli kogoś pominąłem to bardzo przepraszam, ale nie było to za mierzone" - napisał.

Dzisiaj 11 maja 2024 nasza OSP świętowała Jubileusz 110 lecia. Pragnę bardzo podziękować: Panu Dawidowi Chrobakowi...

Opublikowany przez OSPFaliszewice Sobota, 11 maja 2024

fot. UMWM

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka