piątek, 17 kwietnia 2020 16:04

Razem dla turystyki – nowy serwis dla branży turystycznej

Autor Marzena Gitler
Razem dla turystyki – nowy serwis dla branży turystycznej

Działasz  w branży turystycznej? Epidemia spowodowała duże straty i zaburzenia  w funkcjonowaniu Twojej firmy? Poszukujesz wsparcia? Chcesz śledzić  aktualne prognozy i analizy rynku  turystycznego? A może sam planujesz aktywnie włączyć się do pomocy na  rzecz odbudowy lokalnej turystyki? Ten serwis jest dla Ciebie!

Z inicjatywy władz Województwa Małopolskiego został uruchomiony serwis branżowy razemdlaturystyki.visitmalopolska.pl,  który zapewni łatwy dostęp przedsiębiorcom  do informacji na temat dostępnych form wsparcia, aktualnych prognoz  i analiz rynku turystycznego, jak również inicjatyw na rzecz odbudowy  małopolskiej turystyki.

Pandemia  COVID-19 w szczególny sposób dotknęła sektor turystyczny, który  w Małopolsce stanowi bardzo ważną gałąź gospodarki. Przeprowadzone  w regionie badania ruchu turystycznego wskazują, iż w 2019 r. wpływy  z turystyki wyniosły ponad 15,2 miliardów złotych.

Mając  na uwadze wyjątkowo poważną skalę problemu, zarówno na szczeblu  rządowym, jak i samorządowym podejmowane są konkretne działania, których  celem jest umożliwienie branży turystycznej przetrwania na rynku  w tym nieoczekiwanym okresie, a także ułatwienie odbudowy ich  aktywności w czasie, kiedy korzystanie z oferty turystycznej stanie się  możliwe.

-  W przygotowanym serwisie zamieszczone zostaną przede wszystkim  szczegółowe informacje dotyczące przyjętych i planowanych przez władze  Województwa Małopolskiego rozwiązań i działań na rzecz przedsiębiorców,  organizacji pozarządowych oraz beneficjentów środków unijnych, mających  na celu zminimalizowanie skutków epidemii wirusa SARS-Cov-2 - mówi  wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Jednocześnie w serwisie wskazane zostaną źródła informacji na temat wsparcia przygotowanego na szczeblu rządowym.

Ponadto,  z uwagi na fakt, iż w czasie zagrożenia jesteśmy zmuszeni do pozostania  w domach i nie możemy korzystać z szerokiej oferty  turystyczno-kulturalnej naszego regionu, większość małopolskich  instytucji  kultury, a także liczne atrakcje turystyczne przeniosły swoją aktywność  do sieci. W serwisie zostaną więc zaprezentowane różnorodne propozycje  spędzania wolnego czasu bez konieczności wychodzenia z domu.

Na  wielką uwagę zasługują również liczne gesty solidarności z osobami  najbardziej pokrzywdzonymi. Każdego dnia w mediach społecznościowych  pojawiają się nowe, ciekawe inicjatywy, których celem jest nie tylko  pomoc w przetrwaniu trudnego okresu kwarantanny, ale także realne  wsparcie na rzecz lokalnych przedsiębiorców. W serwisie można również  znaleźć pomysły i propozycje dotyczące tego, w jaki sposób turyści  i mieszkańcy Małopolski mogą włączyć się do pomocy i w  akcie solidarności wesprzeć lokalną turystykę.

-  Serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią serwisu i śledzenia  publikowanych w nim informacji. Zapraszam również do współpracy. Razem  możemy więcej! Wszelkie inicjatywy mające na celu wsparcie branży  turystycznej, a także pomysły i obserwacje, co zrobić, żeby rynek usług  turystycznych wrócił na dawne tory, będą wnikliwie analizowane  i prezentowane na stronach naszego serwisu. Wierzę, że wspólnymi siłami  przetrwamy kryzys i zdołamy odbudować małopolską  turystykę – mówi Tomasz Urynowicz.

W celu zgłoszenia podejmowanych inicjatyw lub przekazania wszelkich pomysłów, opinii, obserwacji, prosimy o kontakt pod adresem: redakcja.msit@umwm.malopolska.pl.

inf. UMWM

Małopolska - najnowsze informacje