wtorek, 22 października 2019 10:10

Rozwód - kiedy możemy go nie dostać?

Autor Artykuł sponsorowany
Rozwód - kiedy możemy go nie dostać?

Chociaż w Polsce od lat wzrasta liczba orzeczeń o rozwodzie, to w aktualnie stanie prawnym jego uzyskanie jest trudniejsze, aniżeli przyjmuje większość osób. Może się okazać, że mimo obopólnej woli zakończenia małżeństwa sąd oddali wniosek określając go jako niedopuszczalny. Kiedy może nastąpić taka sytuacja?

Rozkład pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może dążyć do uzyskania orzeczenia rozwodowego jedynie, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Określenie, czy taka sytuacja nastąpiła może być utrudniona m.in. ze względu na brak w polskim systemie prawnym definicji pożycia małżeńskiego. Zgodnie jednak z orzecznictwem sądów można przyjąć, iż pożyciem jest całokształt więzi zarówno ekonomicznych, jak i emocjonalnych pomiędzy obydwojgiem małżonków. Tak więc w pierwszej kolejności sąd musi podjąć decyzję czy żądanie o rozwód może być uwzględnione. Rozkład pożycia musi być nie tylko zupełny, ale również trwały. Poprzez określenie rozpadu zupełnym przyjmujemy, że pomiędzy małżonkami nie istnieje jakakolwiek więź gospodarcza, fizyczna, jak i duchowa. Należy nadmienić, że brak więzi duchowej nie jest równoznaczny z wrogością pomiędzy małżonkami. Z kolei poprzez trwały rozkład pożycia przyjmujemy, iż nie ma możliwości zmiany aktualnej sytuacji.

Niedopuszczalność orzeczenia

Sądy coraz częściej orzekają rozwody Gliwice wpisują się w ten trend. Istnieją jednak sytuacje, w których uzyskanie takiego orzeczenia będzie niedopuszczalne mimo całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeństwa. Może mieć to miejsce m.in. za względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci lub w sytuacji, gdy uzyskanie takiego orzeczenia byłoby jawnie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego tzn. gdyby było ono nieetyczne lub niezgodne z zasadami uczciwego postępowania. Inną sytuacją, gdy rozwód nie zostanie orzeczony jest ta, gdy żąda go małżonek winny rozpadu pożycia małżeńskiego. W skrajnych sytuacjach orzeczenie może być niedopuszczalne nawet mimo zgody poszkodowanego małżonka na rozwód.

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje