czwartek, 19 września 2019 13:05

Rządowy program "Mój Prąd" - co warto wiedzieć?

Autor Piotr Sosin
Rządowy program "Mój Prąd" - co warto wiedzieć?

Ministerstwa Środowiska i Energii wystartowały z nowym programem, który ma na celu dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Każdy wnioskujący otrzyma 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną. Program jest jednak skierowany tylko do gospodarstw domowych. Możliwość składania wniosków rozpoczęła się końcem sierpnia 2019 roku. Co warto wiedzieć o programie Mój Prąd?

Rządowy program "Mój Prąd" - co warto wiedzieć?

Dotacja przyznawana w ramach programu "Mój Prąd", będzie miała formę całkowicie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Będzie ono mogło przekroczyć, nawet 50 % kosztów, związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych, jednak nie może być wyższa niż 5 tysięcy złotych. Warto także zaznaczyć, że instalacja, która będzie montowana w ramach programu może mieć moc od 2 do 10 kWp.

Program "Mój Prąd", jest skierowany do każdego gospodarstwa domowego, które opłaciło montaż instalacji fotowoltaicznych po 23 lipca 2019 roku. Beneficjanci, muszą jednak być osobami fizycznymi, które wytwarzają energię elektryczną jednie na swoje potrzeby. Aby jeszcze bardziej zachęcić do fotowoltaiki, rząd gwarantuje, że program, będzie się łączył z ulgą termomodernizacyjną, która pozwala na odliczenie kosztów instalacji od podatku.

Aby móc uzyskać dofinansowanie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Ważna jest jednak kolejność zgłoszeń. Skorzystać z programu może pierwsze 200 tysięcy konsumentów, ponieważ na program "Mój Prąd" przeznaczono 1 miliard złotych. Wnioski można składać tylko w formie papierowej. Muszą one posiadać, czytelny podpis osoby, która wnioskuje o dofinansowanie. Wzór podania, jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto, oprócz wniosku, należy złożyć stosowną dokumentację, do której zalicza się:

  • kserokopia faktury, dotyczącej dostawy paneli fotowoltaicznych oraz ich montażu (powinna ona zawierać notkę: Zgłoszono do Programu Mój Prąd),
  • dowód spłaty faktury lub oświadczenie, na temat dokonanej zapłaty,
  • zaświadczenie od Operatora Dystrybucyjnej Sieci, który potwierdza montowanie liczników,
  • klauzura informacyjna.

Nabór wniosków, kończy się 20.12.2019 roku, chyba że wcześniej zostaną wyczerpane wnioski. Wpłaty zostaną przyznawane, od razu po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku i zawarciu stosownej umowy, dotyczącej dofinansowania.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z programu "Mój Prąd"?

Aby otrzymać dofinansowanie z rządowego programu "Mój Prąd", należy spełniać wszystkie założenia, a także odpowiednio wypełnić wniosek i złożyć go w terminie. Narodowy Fundusz Ochroni Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaznacza, że wniosek powinien być wypełniony drukowanymi, czytelnymi literami, długopisem czarnym lub niebieskim. W przeciwnym razie może zostać odrzucony. Przed wypłatą dotacji, osobom ubiegającym się o dofinansowanie, NFOŚIGW będzie sprawdzał kilka kwestii. Przede wszystkim zwróci on uwagę, czy wniosek został złożony w ściśle określonym terminie oraz czy jest on złożony na właściwym formularzu i poprawnie wypełniony. Ważny jest także czytelny podpis i dołączenie, wszystkich, wymienionych wyżej załączników. Następnie urzędnicy, sprawdzą, czy beneficjent mieści się w katalogu określonym przez program oraz czy dana inwestycja, jest zgodna z założeniami programu. Ważne jest także to, czy dany podmiot, nie ubiegał się o innego typu dofinansowanie, lub czy zakres objęty wnioskiem, nie był już przedstawiony w innym wniosku. Z pewnością, warto ubiegać się o dotację w ramach programu "Mój Prąd". Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie przyszłościowe i opłacalne.

undefined

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje