piątek, 5 lutego 2021 09:28

S7 Miechów - Szczepanowice coraz bliżej. Wkrótce podpisanie umowy na projekt i budowę

Autor Mirosław Haładyj
S7 Miechów - Szczepanowice coraz bliżej. Wkrótce podpisanie umowy na projekt i budowę

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola  dokumentacji przetargowej prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień  Publicznych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie poinformowała, że nie ma już żadnych przeszkód formalnych, by umowa na  projekt i budowę drogi ekspresowej S7 odcinka Miechów - Szczepanowice  (bez węzłów) została podpisana z wykonawcą, po dostarczeniu przez niego  obowiązkowych gwarancji bankowych.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner). Koszt prac wyniesie ponad 162 mln 440 tys. zł.

Zakres prac

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Miechów – Szczepanowice będzie należało:

  • zaprojektowanie  dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,33 km od węzła  Miechów do węzła Szczepanowice wraz z obiektami inżynierskimi,  towarzyszącą  infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
  • uzyskanie  w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień,  pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i -
  • wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Wybudowany  zostanie ostatni odcinek S7 na północ od Krakowa, przebudowane  istniejące drogi  kolidujące z drogą ekspresową, z uwzględnieniem zmian w  ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura  dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7.  Wzniesione zostanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie też pełnił  funkcję przejścia dla zwierząt.

Od  północy ten odcinek S7 połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w  ramach odcinka Moczydło – Miechów, natomiast od południa z węzłem  Szczepanowice, budowanym z kolei w ramach  odcinka Szczepanowice – Widoma.

Termin realizacji

Nowy odcinek drogi  ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót  nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu  objętego projektowaniem okresy zimowe będą wliczane.

Po dostarczeniu przez wykonawcę gwarancji bankowych  planujemy podpisanie z nim umowy. Powinno to nastąpić w ciągu  najbliższych kilku dni.

Fot. i inf.: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje