środa, 19 czerwca 2019 12:11

Samorządowcy czekają na wyliczenia skutków nowelizacji Karty nauczyciela

Autor Bernard Szwabowski
Samorządowcy czekają na wyliczenia skutków nowelizacji Karty nauczyciela

Samorządowcy odmówili opiniowania rządowych dokumentów do czasu przedstawienia przez MEN skutków finansowych nowelizacji Karty nauczyciela. Wskażemy źródła, ale później – odpowiada MEN.

Wtorkowe posiedzenie Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zakończyło się po kilku minutach, mimo że w planie spotkania były projekty jedenastu rozporządzeń kilku resortów. Do dyskusji nie doszło – w ramach protestu wobec sposobu przeprowadzenia nowelizacji Karty nauczyciela. Poselski projekt, realizujący porozumienie zawarte z oświatową „Solidarnością”, nie był opiniowany przez stronę samorządową. Chodzi m.in. o 9,6 proc. podwyżki dla nauczycieli, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo oraz 1000 zł dodatku „na start” dla stażystów.

Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, który przejął właśnie współprzewodniczenie Komisji Wspólnej, zwrócił się w piśmie do ministerstwa edukacji o odwołanie wtorkowych obrad zespołu i przełożenie ich na za tydzień. Do tego czasu MEN ma przedstawić wyliczenia skutków finansowych przepisów, uchwalonych w ubiegłym tygodniu przez Sejm.

„Wnosimy o zwołanie posiedzenia Zespołu na 25 czerwca br. pod warunkiem przekazania do tego terminu szczegółowych wyliczeń dotyczących skutków wdrażania przepisów o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, a także informacji o środkach w budżecie państwa na rok 2019” – wskazał prezydent Żuk.

Resort edukacji podkreśla, że źródła finansowania wrześniowej podwyżki płac nauczycieli zostały opisane w uzasadnieniu do poselskiego projektu.

„Zgodnie z uzasadnieniem skutek finansowy podwyższenia od 1 września 2019 r. o 9,6 proc. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego będzie uwzględniony m.in. w zwiększonej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. Kwota subwencji oświatowej wzrośnie w 2019 r. w wyniku przesunięć w ramach planu wydatków budżetu państwa” – zapewniła w odpowiedzi wiceminister Marzena Machałek. „Z uwagi na konieczność zaopiniowania kilku projektów aktów prawnych oraz propozycji podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 istnieje potrzeba przeprowadzenia posiedzenia Zespołu w planowanym terminie” – przekonywała w piśmie skierowanym do prezydenta Żuka.

Do czasu przedstawienia szczegółowych wyliczeń samorządowcy odstąpili od opiniowania projektów. Wyjątek uczynili dla wniosków o pieniądze z rezerwy, które zostaną zaopiniowane w trybie obiegowym.

Ponowne spotkanie zespołu wstępnie planowane jest na wtorek, 25 czerwca. W środę, 26 czerwca na dodatkowym posiedzeniu Senat zajmie się zmianami w Karcie Nauczyciela.

Do sprawy odniósł się we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski. „Jesteśmy otwarci na spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego” – zapewnił. „Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy na razie na etapie procedowania projektu ustawy, on dopiero przeszedł przez Sejm, w przyszłym tygodniu trafi do Senatu, potem jeżeli będzie pozytywna opinia, będziemy czekali na podpis prezydenta. W dalszym toku procedowania tej ustawy i rozporządzeń wskażemy źródła finansowania” - powiedział.

Podkreślił, że zgodnie z tym, co mówił premier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu okrągłego stołu edukacyjnego „zdecydowana większość środków przeznaczonych na podwyżki będzie pochodzić z budżetu państwa”.

aba/

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje