poniedziałek, 10 czerwca 2024 05:27

Seniorzy z Miechowa ruszyli do lasu. Wyjątkowe spotkanie studentów UTW

Autor Mirosław Haładyj
Seniorzy z Miechowa ruszyli do lasu. Wyjątkowe spotkanie studentów UTW

We wtorek (7 maja) na terenie leśnictwa Tunel miało miejsce spotkanie edukacyjne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zorganizowane 7 maja dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkanie było elementem cyklu edukacyjnego pod hasłem "Senior w las".

-Podczas Miechowskiego spotkania skupiliśmy się na bioróżnorodności gatunkowej lokalnych lasów. Omówiono różnorodność lokalnie występujących gatunków storczyków, lecz także zagłębiono się w świat ptaków zamieszkujących te obszary. Prelegent zaprezentował uczestnikom nie tylko różnorodność gatunków, siedlisk ale także omówił ich biologię. Zostały również przedstawione zagadnienia związane z zachowaniem, zwyczajami oraz znaczeniem ptaków w lokalnych ekosystemach

-wspominają leśniczy.

Studenci mieli także okazję poznać tajemnice stref przejściowych pomiędzy siedliskami (ekotononów). Spotkanie pozwoliło seniorom lepiej zrozumieć kompleksową strukturę ekosystemów leśnych. Studenci omówili również znaczenie drzew oraz zasad gospodarki leśnej. Dzięki spotkaniu seniorzy zgłębili wiedzę na temat wpływu człowieka na funkcjonowanie lasów.

Inf. i foto: Nadleśnictwo Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka