czwartek, 23 lutego 2023 14:30

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: rusza budowa Centrum Sportu i remonty dróg

Autor Artykuł partnera
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: rusza budowa Centrum Sportu i remonty dróg

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu  Nowosądeckiego, którą prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec.  Zanim radni przystąpili do głosowań, wysłuchali sprawozdania starosty  nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, który poinformował ich m.in. o  planowanych w najbliższym czasie inwestycjach.

-  Rozpoczynamy budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w  Marcinkowicach. Kilka dni temu została podpisana umowa z wykonawcą,  którym jest konsorcjum firm: BUD-MAT Lucyna Matyja z Krynicy-Zdroju,  Józef Bodziony Zakład Ogólnobudowlany z Gostwicy i Krzysztof Łęczycki  Zakład Usług Elektrycznych z Krynicy-Zdroju – mówił starosta Marek  Kwiatkowski. - Zakres robót obejmuje budowę otwartego basenu  pływackiego, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, bieżni, skoczni  do skoku w dal, miejsca do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem oraz młotem,  boiska do squasha, siłowni plenerowej oraz trybun. Wartość robót:  11.999.996,32 złotych.

Starosta  poinformował też radnych o planowanych inwestycjach drogowych. Jest  wśród nich remont drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej na długości ponad  2,5 km. Prace te będą dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Wartość zadania: 5 256 901,65 zł, w tym dofinansowanie: 2 628 450,00 zł  (50%). Okres realizacji: 2023 rok.

-  Zostaną tam wymienione i wzmocnione wszystkie warstwy konstrukcyjne  nawierzchni wraz z poboczami i wybudowane trzy doświetlone przejścia dla  pieszych z oznakowaniem aktywnym - mówi starosta Marek Kwiatkowski. -  Dodatkowo zamontujemy radarowy wyświetlacz prędkości, wykonamy też  oznakowanie poziome i pionowe.

Powiat  wystąpił o dofinansowanie dwóch kolejnych inwestycji, które znajdują  się obecnie na liście rezerwowej. To rozbudowa drogi powiatowej Stróże -  Polna - Łużna na długości 788 m w miejscowości Polna (wartość zadania: 5  432 951,00 zł) oraz remont drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik -  Muszyna: ul. Zazamcze na dwóch odcinkach o łącznej długości 1.825 m  w  miejscowościach: Złockie, Muszyna (wartość zadania: 4 887 595,59 zł).

-  W związku z ogłoszonym dodatkowym naborem wniosków w ramach Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy także wniosek na remont drogi  powiatowej Czarny Potok - Szczereż w miejscowościach: Czarny Potok,  Olszana i Szczereż – mówi starosta. - Wartość zadania to 2 908 797,23  złotych, a możliwe dofinansowanie: 50 – 80 procent. Inwestycja  polegałaby na wymianie i wzmocnieniu górnej warstwy podbudowy oraz  warstw bitumicznych jezdni wraz z poboczami.

Złożony  został też wniosek o środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa  na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej  Maciejowa - Barnowiec w  miejscowości Czaczów wraz z dojazdami (wartość zadania: 2 653 652,78 zł,  wnioskowane dofinansowanie: 1 326 826,00 zł).

Realizacja  w tym roku. Zakres robót ma objąć rozbiórkę istniejącego mostu o  konstrukcji z elementami drewnianymi oraz budowę nowego obiektu  żelbetowego o szerokości 6 m wraz z chodnikiem, barierami oraz  dojazdami.

Podczas  sesji, radni podjęli m.in. uchwały w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń  dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia  rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie  Powiatu Nowosądeckiego; powierzenia Powiatowi Limanowskiemu realizacji  zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji  kryzysowej; wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na  utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im.  Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Ponadto  podjęli uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu  Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju oraz  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju. W skład Rady  będą wchodzić: Edward Ciągło – przewodniczący, Bartłomiej Krzeszowski  (przedstawiciel wojewody małopolskiego) oraz radni powiatowi – Andrzej  Gancarz, Michał Nowak, Wiktor Obrzut, Roman Potoniec, Stanisław  Sułkowski i Maria Barbara Szarota.

Oprócz  Zarządu Powiatu i radnych, w sesji wzięli udział: burmistrz  Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, komendant Miejski Policji dr Krzysztof  Dymura, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek,  sekretarz Powiatu Justyna  Tokarczyk oraz dyrektorzy jednostek powiatowych i wydziałów Starostwa  Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka