czwartek, 8 sierpnia 2019 18:02

Skawina: Jak tak dalej pójdzie, w tym mieście niebawem powstanie uzdrowisko!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Jak tak dalej pójdzie, w tym mieście niebawem powstanie uzdrowisko!

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie po raz kolejny pochylono się nad wynikami badań o stanie powietrza w Skawinie.

– Na spotkaniu omówiono wyniki pomiarów, które na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Oddział w Krakowie – relacjonują urzędnicy wojewódzcy.

Jak pamiętamy, mobilna stacja przy ul. Piłsudskiego w Skawinie 2 sierpnia została doposażona w nowy zestaw do pomiaru węglowodorów. Teraz możliwe jest wykonywanie pomiarów 30 rodzajów węglowodorów (wcześniej tylko 5). I co to dało?

Według służb wojewody – czego można się było spodziewać – żadnych nieprawidłowości nie ma.

– Ani pomiary prowadzone przed zainstalowaniem dodatkowego urządzenia, ani te wykonywane w poszerzonej formule dotychczas nie wykazały nieprawidłowości. Szczegółowe analizy będą przedstawiane przez Inspektorat Ochrony Środowiska – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Oczywiście, jak podkreślają urzędnicy wojewódzcy, WIOŚ nadal prowadzi kontrole w czterech zakładach funkcjonujących na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie. I – jak podano – wobec dwóch podmiotów gospodarczych prowadzone jest postępowanie administracyjne! Tzn. że nieprawidłowości się pojawiły!

Skrytykowano burmistrza Skawiny

Według ekspertów wojewódzkich urządzenie zakupione przez gminę Skawina było „źle skalibrowane”...

– Podczas spotkania przypomniano również wyniki analizy pracy niskokosztowego, nieakredytowanego urządzenia, którym posłużyła się gmina Skawina, wywołując zaniepokojenie mieszkańców – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki. – Jak wykazali eksperci, urządzenie to nie było odpowiednio skalibrowane: nie miało poprawnie ustawionego punktu „zero”. Inspektorzy wskazali także na inne nieprawidłowości w jego działaniu, ale choćby to każe uznać je za niewiarygodne.

I co dalej? Władze wojewódzkie zamierzają wysłać pismo do gminy Skawina, by ta upowszechniała jedynie słuszne wyniki pomiarów prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Dodatkowo, chcą napomknąć burmistrzowi Skawiny, by ten zastanowił się nad dalszym stosowaniem nieakredytowanych urządzeń pomiarowych.

W sumie po co budzić niepokój wśród mieszkańców, że jest źle, skoro stan powietrza w Skawinie jest doskonały! Przecież żaden z mieszkańców się nie skarży, wszyscy oddychają pełną piersią i nikt nie uczestniczył w żadnych protestach przeciwko truciu przez zakłady przemysłowe. Niebawem pewnie dowiemy się jeszcze, że w Skawinie powstanie słynne w Małopolsce uzdrowisko.

Skawińskie powietrze może bowiem zdziałać cuda!

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje