poniedziałek, 1 czerwca 2020 10:58

Tarnów. Kiedy koniec prac na skwerze ks. Gajdy?

Autor Marzena Gitler
Tarnów. Kiedy koniec prac na skwerze ks. Gajdy?

Do końca czerwca planowane jest zakończenie prac przy zagospodarowaniu, położonego przy ul. Bernardyńskiej i Małe Schody, skweru ks. kpt. Piotra Gajdy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu rewitalizacji tarnowskiej Starówki „Nowe przestrzenie zdarzeń”.

Teren będzie pełnił funkcję rekreacyjną oraz kulturalną. W centralnej części skweru umieszczona została fontanna posadzkowa umożliwiająca pokazy multimedialne. W części północnej znajduje się natomiast fontanna kaskadowa z górnym lustrem wody zlokalizowanym wzdłuż muru miejskiego.

Na ścianie szczytowej, zamykającej od strony zachodniej skwer, kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 16 wykonano mający 9 metrów wysokości i blisko 8 metrów szerokości mural, przedstawiający widok Tarnowa z 1644 roku. Pod ścianą tej kamienicy powstanie natomiast pergola.

Na skwerze znajdzie się także, opisana po polsku, angielsku i pismem Braille’a, makieta Starego Miasta, umożliwiająca osobom niewidomym poznanie układu i wyglądu tego fragmentu Tarnowa. Całości zagospodarowania skweru będą dopełniać elementy małej architektury: lampy typu parkowego o zróżnicowanej wysokości, siedziska i ławki zlokalizowane w poszczególnych częściach skweru, kosze na śmieci, a także zieleń w postaci drzew, krzewów, traw ozdobnych, sadzona w różnego rodzaju rabatach.

Zaawansowanie prac wynosi obecnie ponad 70 proc. Pierwotny termin umowny przewidywał ich zakończenie do 30 maja. Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią przerwy w pracy dostawców, wykonawca zgłosił jednak wniosek o wydłużenie terminu do końca czerwca.

Wartość inwestycji wynosi 1.951.395,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), kwota dofinansowania 1.392.735,15 zł.

inf. i foto: UM Tarnowa

Tarnów - najnowsze informacje