poniedziałek, 13 stycznia 2020 11:57

Starost wielicki Adam Kociołek: "Nie martwię się o przyszłość"

Autor Manuel Langer
Starost wielicki Adam Kociołek: "Nie martwię się o przyszłość"

Rok 2019 był w powiecie wielickim bogaty w inwestycje i plany, które zostaną zrealizowane w kolejnych latach. O podsumowanie kończącego się roku, który też był rokiem 20-lecia samorządu powiatowego i zapowiedź nowych inwestycji poprosiliśmy starostę Adama Kociołka.

Panie starosto, jakie były najważniejsze inwestycje w roku 2019 w Powiecie Wielickim?

- Do najważniejszych inwestycji możemy zaliczyć budowę Centrum Wsparcia Społecznego, które jest realizowane przy ulicy Niepołomskiej. Koszt to ok. 12 mln zł. Ta inwestycja musiała być przeprojektowana, bo na samym starcie było to tylko samo Centrum Wsparcia, natomiast ze względu na problemy z archiwizacją dokumentów w poszczególnych wydziałach i jednostkach powiatów, postanowiliśmy jako zarząd przeprojektować tę inwestycję i doprojektować archiwum w podziemiach, które będzie miało powierzchnię ok. 700 m2.

Wmurowanie aktu erekcyjnego - Centrum Wsparcia Społecznego

Kolejna inwestycja to oczywiście inwestycja drogowa – przebudowa ulicy Kościuszki. Były to spore utrudnienia dla mieszkańców, ale obecnie już inwestycja jest zakończona i mieszkańcy mogą komfortowo jeździć jak i poruszać się na poboczach, gdzie zostały zaprojektowane chodniki.

Warto również wspomnieć o inwestycjach z Funduszu Drogowego, na które dostaliśmy dofinansowanie w kwocie ok. 10 mln zł. W ramach tej inwestycji została wykonana droga na Brzegach realizowana na przełomie tego i kolejnego roku.

Ważną inwestycją jest też nadbudowa Liceum w Wieliczce, dobudowa skrzydła do budynku Zespołu Szkół w Gdowie i zakończenie skrzydła E w Kampusie Wielickim.

Kampus Wielicki

Inwestycje oświatowe i drogowe to nie wszystko. W 2019 roku byliśmy świadkami podpisania umów rozpoczynających kolejną ważną inwestycję związaną z bezpieczeństwem. Jakie są plany na przyszłość w tej dziedzinie?

- Jeśli chodzi o przyszłość powiatu wielickiego, już na początku 2019 roku została przygotowana koncepcja budowy Centrum Obsługi Administracyjnej Mieszkańców, które będzie zlokalizowane przy ulicy Powstania Styczniowego. Zakłada ona budowę Stacji Pogotowia Ratunkowego powiększoną o jedną karetkę, ze względu na wzrost liczby mieszkańców naszego powiatu. Kolejna inwestycja w tym rejonie to budowa Komendy Państwowej Straży Pożarnej, która była planowana od 12 już lat, w 2020 roku prawdopodobnie znajdzie ona swój finał w postaci realizacji I etapu. Na tych terenach będzie zlokalizowana również Powiatowa Komenda Policji. To zadanie jest planowane na lata 2021-2024. Liczymy na to, że uda się w tym czasie tę inwestycję zrealizować.

Plany budowy centrum skupiają=cego Straż Pożarną, Pogotowie i Policję są już zaawansowane

Docelowo również w tym rejonie zaplanowana jest w przyszłości budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego, bo ze względu na problemy z parkowaniem w centrum miasta Zarząd doszedł do wniosku, że należy szukać lokalizacji w miejscu, gdzie ta dostępność będzie o wiele łatwiejsza.

W 2019 roku przypadał jubileusz 20-lecia powstania Powiatu Wielickiego. To dobra okazja do podsumowania. Był Pan pierwszym starostą Powiatu Wielickiego. Jak Pan to wspomina?

- Faktycznie, w 2019 roku Powiat Wielicki obchodził 20-lecie istnienia. Jak wiadomo w 1999 roku zaczęły w Polsce ponownie funkcjonować powiaty. Powiat Wielicki został reaktywowany bodajże po 78 latach. Zaczęliśmy funkcjonować w bardzo trudnych warunkach, bez bazy lokalowej, bez bazy sprzętowej, a nawet bez zaplecza urzędniczego. Dawne powiaty były „ukryte” w podziale administracyjnym na rejony przy ówczesnych województwach. Niestety, przy ponownym utworzeniu powiatów, powiat wielicki, który funkcjonował wtedy w rejonie krakowskim nie przejął ani majątku, ani sprzętu, ani wyposażenia. W związku z tym wszystko musieliśmy budować od zera i rozpocząć funkcjonowanie – jak to wówczas mówiłem - „na gołej ziemi”.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Wieliczce

Dziś Powiat Wielicki ma już swój majątek, ma swoją administrację i myślę, jeśli chodzi o przyszłość nie mamy się co martwić. Powiat wielicki stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych powiatów w województwie małopolskim. Nasza administracja będzie dążyła do tego, żeby obsługa naszych mieszkańców była coraz lepsza. Temu m.in. ma służyć wspomniane wcześniej Centrum Obsługi Administracyjnej Mieszkańców, które już wykracza poza obecny stan, z perspektywą nawet na 20 najbliższych lat.

Dziękuję za rozmowę.

Centrum Wsparcia Społecznego:

Remont ulicy Kościuszki:

Remont liceum w Wieliczce:

Inwestycje w Zespole Szkół w Gdowie:

Zjazd z obwodnicy:

Rozmawiał Manuel Langer, foto: Mateusz Łysik

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje