sobota, 2 listopada 2019 08:53

Stary Sącz: Edukacja na europejskim poziomie

Autor Marzena Gitler
Stary Sącz: Edukacja na europejskim poziomie

W ramach nagrody European Language Label 2019 dla Szkoły Podstawowej nr 2 do Starego Sącza przyjechało Mobilne Centrum Edukacji.

23 października 2019 roku szkołę czekała niesamowita przygoda. Na starosądeckim rynku można było bowiem dostrzec ogromnego tracka, czyli Mobilne Centrum Edukacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Objazdowa naczepa szkoleniowo-dydaktyczna, w której prezentowane są nowoczesne metody uczenia się i nauczania, przyjechała do Starego Sącza specjalnie dla uczniów i nauczycieli starosądeckie „Dwójki”.

W ten sposób została dodatkowo nagrodzona zarówno instytucja, która otrzymała certyfikat European Language Label 2019 za „Językowy Teatr Szkolny”, koordynatorzy projektu czyli dwie nauczycielki języka angielskiego, jak również uczestnicy zwycięskiego projektu, czyli niezawodni uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach Językowego Teatru Szkolnego prowadzonego przez Agnieszkę Obrzud i Beatę Damasiewicz - nauczycielki, które tworzą autorskie scenariusze przedstawień w języku angielskim, organizują warsztaty teatralne z językiem angielskim w tle, a efekty pracy z dziećmi w postaci przedstawień teatralnych w języku angielskim prezentują dla społeczności lokalnej na deskach starosądeckiego kina „Sokół” oraz w Krakowie podczas Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Bliżej Świata”. Warto dodać, iż obecnie koordynatorki tworzą już autorskie scenariusze teatralne w języku angielskim dla uczniów klas V-VIII oparte na lekturach szkolnych „Rasmus i włóczęga” i „Tajemniczy ogród”, a także anglojęzyczną adaptację sceniczną książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” skierowaną do uczniów klas I-IV. Warsztaty teatralne rozpoczną się w listopadzie, a efekty pracy dzieci zostaną tradycyjnie zaprezentowane społeczności lokalnej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaoferowała SP nr 2, czyli jednej z pięciu zwycięskich szkół - tegorocznych zdobywców prestiżowego certyfikatu European Language Label niezwykłą edukacyjną podróż w świat nowoczesnych technologii. W prezentacji możliwości centrum wzięli udział: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, sekretarz Gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu - Wioletta Nowak, wicedyrektor szkoły Joanna Pabian-Rams, a także koordynatorzy zwycięskiego projektu, zdobywcy European Language Label 2019, czyli Beata Damasiewicz i Agnieszka Obrzud.

- Sukces naszych nauczycielek w dziedzinie innowacyjności w nauczaniu języków obcych, dzięki któremu znaleźliśmy się w prestiżowym gronie 5 szkół w Polsce posiadających certyfikat European Language Label 2019, otworzył przed uczniami, jak i nauczycielami, możliwość skorzystania z bezcennej i wartościowej oferty Mobilnego Centrum Edukacyjnego - mówi dyrektor placówki Wioletta Nowak. - Uczniowie wzięli udział w niecodziennych warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczniowie wykorzystywali okulary VR, sprawdzali swoje umiejętności matematyczne na ogromnym interaktywnym panelu współzawodnicząc ze sobą, sterowali robotami Photon projektując im trasę wykorzystywali roboty edukacyjne Ozobot do nauki kodowania. Dowiedzieli się również, że owoce przewodzą prąd, a nawet układając je w odpowiednich szeregach za pomocą otrzymanych kodów i wykorzystując urządzenie Makey Makey mogli usłyszeć dźwięki „Ody do radości”. Grali również w Kahoot!, a na najlepszych w zespołowych teleturniejach wiedzy o Polsce z zastosowaniem aplikacji Kahoot! czekały nagrody-niespodzianki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nagroda dla szkoły, jaką była wizyta Mobilnego Centrum Edukacyjnego, okazała się ogromnym wyróżnieniem dla samej starosądeckiej placówki oświatowej, jak i również dla Starego Sącza. Wszystkie koszty wizyty Mobilnego Centrum Edukacyjnego zostały pokryte przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a dzięki innowacyjnemu projektowi „Językowy Teatr Szkolny”, za który szkoła otrzymała certyfikat European Language Label 2019, uczniowie oraz nauczyciele, otoczeni nowoczesnymi technologiami, mogli skorzystać z cennych warsztatów.

Inf. i foto: UM Stary Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka