czwartek, 10 września 2020 09:43

Stryszów. Woda niezdatna do spożycia z wodociągu nad Piłą

Autor Wiktoria Mitura
Stryszów. Woda niezdatna do spożycia z wodociągu nad Piłą

Państwowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach wydał wczoraj decyzję o braku przydatności wody do spożycia z lokalnego wodociągu SGZOZ Stryszów (tzw. wodociąg nad Piłą). Zakaz spożywania wody obowiązuje do odwołania.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z dnia 09.09.2020 r. Wójt Gminy Stryszów informuje mieszkańców sołectwa STRYSZÓW o braku przydatności wody do spożycia z lokalnego, wodociągu SGZOZ Stryszów (tzw. wodociąg Nad Piłą).

Zakaz spożywania wody z tego ujęcia obowiązuje do odwołania.

W związku z tym, codziennie od dnia 09.09.br. pod SGZOZ w Stryszowie będzie podstawiona beczka z wodą zdatną do spożycia, z której będzie możliwość poboru wody całodobowo. Wodę zdatną do picia można również pobierać w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Środowisko” w Stryszowie w godzinach od 7 do 15.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje