poniedziałek, 24 lipca 2023 06:46

Sukces czasopism naukowych Akademii Tarnowskiej

Autor Katarzyna Jamróz
Sukces czasopism naukowych Akademii Tarnowskiej

Wydawane przez Akademię Tarnowską czasopisma naukowe po raz pierwszy zostały umieszczone w publikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Na liście znalazły się: kwartalnik wydawany przez pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia – „Health Promotion & Physical Activity”, periodyk Wydziałów Humanistycznego i Sztuki – „Humanities and Cultural Studies”, czasopismo wydawane przez Wydział Administracyjno-Ekonomiczny – „Problems of Economics and Law” oraz kwartalnik publikowany wspólnie przez pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i Wydziału Politechnicznego – „Science, Technology and Innovation”.

– Umieszczenie uczelnianych periodyków na liście ministerialnej to ogromny krok w rozwoju naszych czasopism. Potwierdza nie tylko wartość merytoryczną publikowanych artykułów, ale także wysoką jakość prac redakcyjnych i wydawniczych. Gratulujemy redakcjom wyróżnionych czasopism i mamy nadzieję, że przyznana punktacja przyczyni się do intensyfikacji prac nad budowaniem ich marki i uzyskania jeszcze wyższej punktacji ministerialnej w przyszłości – mówi prorektor ds. nauki i rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab.

Inf./Fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka