piątek, 13 września 2019 15:24

Tarnów: Koniec szpecących reklam

Autor Marzena Gitler
Tarnów: Koniec szpecących reklam

Reklamy w Tarnowie zostaną uporządkowane. To efekt przyjętej 12 września przez tarnowskich radnych tzw. „uchwały krajobrazowej”. Dzięki temu poprawi się przede wszystkim estetyka przestrzeni miejskiej. Z centrum miasta znikną reklamy nielegalne, szpecące, o wielkich gabarytach.

Głosowanie nad uchwałą poprzedziła dyskusja. Radni jednogłośnie wskazywali, że dokument jest potrzebny, aby poprawić piękno miasta. - Co ta uchwała daje? Ona porządkuje chaos reklamowy w mieście, wprowadza zasadę jednego szyldu, zakaz bilbordów w centrum miasta, całkowity zakaz banerów, ochronę obiektów zabytkowych przed reklamami, zakaz grodzenia osiedli mieszkań. To są wystarczające powody, aby tę uchwałę dzisiaj wprowadzić – mówił radny Tomasz Olszówka w trakcie sesji. – Komisja Rozwoju Miasta co do zasady opiniuje pozytywnie całość projektu - dodał przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych.

W trakcie obrad pojawiło się pytanie co do kwestii egzekwowania nowego prawa. - W centrum miasta jest tak duża liczba reklam, że jest to delikatnie mówiąc nieestetyczne. Czym miasto ma jakąś strategię, jak egzekwować kary? - dopytywał radny Marek Ciesielczyk.

- Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że liczba reklam przybrała taki charakter, że to co ważne, czyli znaki drogowe, ginie w tle. A co z reklamami wyborczymi? Czy one też podlegają takim samym zasadom?  - zastanawiał się z kolei Ryszard Pagacz.

Zgodnie z nową uchwałą w Tarnowie obowiązywać będzie zakaz umieszczania reklam na budynkach zabytkowych, na ogrodzeniach, mocowania ich do balkonów, balustrad, rynien, rur spustowych lub wykuszy. Z miejskiego krajobrazu znikną też banery reklamowe. Bilbordy będą mogły być umieszczane wyłącznie w strefie F, a ich powierzchnia nie będzie mogła przekraczać 12 m kw.

Głównym celem wprowadzenia uchwały jest uporządkowanie chaosu wywołanego umieszczaniem w przestrzeni miejskiej reklam w nadmiernej liczbie, w sposób i w miejscach do tego nieprzewidzianych, a także zapanowanie nad niekontrolowanym umieszczaniem reklam wielkogabarytowych przy drogach i na elewacjach budynków.

Miasto ze względu na zróżnicowanie historyczno-funkcjonalne podzielono na sześć obszarów: obszar A – Rynek, B – ul. Żydowska, C- Stare Miasto, D – Śródmieście, E – Mościce, F – pozostały teren miasta. Kierując się w stronę granic miasta, zasady sytuowania tablic, reklam i urządzeń reklamowych będą coraz mniej restrykcyjne.

Od wejścia w życie uchwały będzie obowiązywać 12 miesięcy na dostosowanie istniejących reklam do nowych przepisów. Dla bilbordów czas ten wydłużono do 18 miesięcy. Miasto przewidziało także kary dla tych, którzy nie uwzględnią nowego prawa. Wówczas przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne, mające na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia warunków określonych w uchwale, a jeżeli tak to naliczone zostaną kary pieniężne.

Przypomnijmy, że podczas prac nad uchwałą miejscy urzędnicy wyliczyli, że w Tarnowie jest około 30 tys. reklam i ich liczba sukcesywnie wzrasta. W obrębie starówki wyliczono ich blisko 1,2 tys., w śródmieściu ponad 3,5 tys., w tym tylko wzdłuż ul. Krakowskiej ponad 800. Około 2 tys. reklam znajduje się przy głównych drogach wjazdowych do miasta.

inf: (ks) fot. archiwum/ UMwT

Tarnów - najnowsze informacje