piątek, 2 lutego 2024 09:22

To Polska cię tak ładnie przyjmuje, a pan nas okłamuje. Obywatel Uzbekistanu zatrzymany w Krakowie

Autor Norbert Kwiatkowski
To Polska cię tak ładnie przyjmuje, a pan nas okłamuje. Obywatel Uzbekistanu zatrzymany w Krakowie

W ostatnich dniach stycznia - pracownicy Straży Granicznej z Krakowa - zatrzymali obywatela Gruzji, który postanowił znacznie przedłużyć swój pobyt w Polsce. Problem w tym, że było to nielegalne...

Uzbek wykorzystał czas, że z racji panującej pandemii w 2021 roku, nie mógł opuścić granic naszego kraju, gdzie termin dobrowolnego wyjazdu cudzoziemca przedłużony został zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą dot. COVID 19.

Mężczyzna poszedł jednak o krok dalej. Nie tylko pozostał nielegalne w Polsce, ale również w trakcie kontroli do której doszło 30 stycznia bieżącego roku, posłużył się jako autentycznymi podrobionymi dokumentami: polską kartą pobytu, umową o pracę oraz zezwoleniem na pracę - z nadzieją, że uda mu się przechytrzyć polskich mundurowych.

Kara dla tego cudzoziemca i tak jest łagodna. Wobec mężczyzny orzeczono grzywnę w wysokości 1 200 zł oraz pokrycie kosztów postępowania.

Foto: Straż Graniczna

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka